Hvad søger du?

24 juni 2024

Jubilæum: 15 år med Infocenter Burg

Den 24. juni 2009 åbnede infocentret i Burg dørene for første gang. Siden da har interesserede borgere kunnet få omfattende oplysninger om projekteringen og byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. Beliggende i hjertet af Burg er det et fast kontaktpunkt for spørgsmål om projektet.

I 2009 blev informationscentret i Burg åbnet for at give borgerne på den tyske ø Fehmarn og alle andre interesserede information om byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt. Året før var statstraktaten mellem Tyskland og Danmark, der danner grundlag for projektet, blevet underskrevet.

Selvom mange dengang talte om Femern Bælt-broen, var det endnu ikke klart, hvordan den faste forbindelse mellem Fehmarn og Lolland skulle se ud. Efterfølgende fandt omfattende forundersøgelser sted med hensyn til miljø, økonomi, tekniske løsninger og juridiske spørgsmål. I 2011 blev beslutningen truffet: Det bliver en 18 kilometer lang sænketunnel, den længste sænketunnel i verden. Samtidig kom inddragelsen af offentligheden i fokus allerede på et tidligt tidspunkt. Fra åbningen og frem til 2017 blev infocentret ledet af Bernhard og Ingegärd Ketels.

“Under projekteringen af Femern Bælt-tunnelen var der naturligvis mange ubesvarede spørgsmål hos befolkningen. Vi har fra begyndelsen lagt stor vægt på at vise status for projekteringen på en forståelig måde med omfattende information og talrige fakta. På den måde kunne vi skabe et sted for dialog i infocentret i Burg”, husker Bernhard og Ingegärd Ketels.

I 2017 overtog Marie Feldmann ledelsen af infocentret. Opførelsen af Femern Bælt-tunnelen kunne påbegyndes i Danmark i 2020 og i Tyskland i 2021. Med overgangen fra projekterings- til anlægsfasen ændrede informationsarbejdet sig også. Ved hjælp af videoer, visualiseringer, modeller og informationstavler forklares det på en tydelig måde, hvordan Femern Bælt-tunnelen skal bygges.

”Siden arbejdet begyndte, kan vi også her i infocentret vise de løbende fremskridt i byggeriet. Billederne og videoerne fra byggepladserne i Tyskland og Danmark gør opførelsen af tunnelen virkelighedsnær. Jeg er meget glad for at kunne formidle de mange fascinerende aspekter af dette projekt til vores besøgende hver dag”, siger Marie Feldmann.

Ikke kun indholdsmæssigt, men også teknisk, følger udstillingen med tiden. Digitale elementer har længe været integreret i udstillingen. I anledning af 15-års jubilæet er der nu gennemført yderligere moderniseringsarbejde. På nye skærme kan interaktive elementer såsom videoer, billeder og animationer hentes på forskellige sprog. På den måde kan individuelle interesser og spørgsmål håndteres endnu bedre, når man besøger infocentret. Derudover er der skabt et nyt område, hvor børn gennem leg kan udforske byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

Informationstilbudet i Infocenter Burg har opnået stor popularitet: Hver måned registrerer infocentret nye besøgsrekorder. I 2023 bød Marie Feldmann og hendes kolleger over 7.800 gæster velkommen til udstillingen og til mere end 50 foredrag i infocentret.

“I informationscentret i Burg samles vores omfattende informationstilbud på Fehmarn og i regionen. Vi er glade for at opleve den voksende interesse for vores projekt år for år. Det er både en bekræftelse og et incitament for os som ansvarlig bygherre til fortsat at informere og besvare spørgsmål direkte på stedet,” siger Lars Friis Cornett, Tyskland-direktør ved Femern A/S.

Informationstilbudet på øen Fehmarn suppleres bl.a. med borgerdialog og kommunikation tæt på byggepladsen. Holger Marohn, som er ansvarlig for dialogen med borgerne, besøger jævnligt området ved byggepladsen og de tilstødende landsbyer. Desuden er teamet fra infocentret at finde ved forskellige arrangementer på øen for at tale lokalt med folk om projektet.

Infocenter Burg er åbent mandag til torsdag fra kl. 11.00 til 13.00 og fra kl. 15.00 til 17.00, samt fredag fra kl. 11.00 til 15.00. For grupper er det muligt at booke et foredrag eller en guidet tur i infocentret. Alle oplysninger kan findes på https://femern.com/de/besuchen-sie-uns/.

 

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk