Hvad søger du?

23 juni 2023

Femern A/S lancerer ny hjemmeside for arbejdshavne

En ny hjemmeside vil bistå de mange fragtskibe, der anløber Femern-projektets arbejdshavne i Danmark og Tyskland.

I forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er der opført to arbejdshavne, der skal forsyne byggepladserne på dansk og tysk side og stå for udsejlingen af færdige tunnelelementer i Femern Bælt.

Der gælder særlige forhold i de to arbejdshavne, som målt på volumen er blandt de travleste i Danmark. Derfor lancerer Femern A/S nu en ny hjemmeside, som er målrettet søfarende, der benytter havnene.

”Arbejdshavnene - især den danske - spiller en nøglerolle i projektet, fordi de både står for indskibning af råmaterialerne og udskibningen af de færdige tunnelelementer. Da der er tale om helt nye havne for branchen, så vil vi gerne sikre, at de søfarende til stadighed har relevant og opdateret information til rådighed, når de anløber havnen”, siger Christian Paulsen, der er Marine Operation Manager i Femern A/S.

Den nye havnehjemmeside indeholder blandt andet krav til anløb, havnens layout og information om tunnelbyggeriet og skibstrafikken i Femern Bælt. Hjemmesiden vil senere få tilføjet vejrinformation og et webcam, så erhvervssejlende orientere sig, før de ankommer.

Den danske arbejdshavn er i drift og modtager et fragtskib ca. hver tredje dag.

Havnehjemmesiden kan findes på:

www.dkthr.dk (dansk)
www.dkthr.com (engelsk)
www.dkthr.eu (engelsk)

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk