Hvad søger du?

31 maj 2022

Femern A/S tager ny DNA-teknologi i brug

Ved hjælp af DNA-prøver kan Femern A/S's miljøteam følge bedre med i livets udvikling i de nye vandhuller rundt om byggepladsen.

Som led i byggeriet af Femern Bælt-tunnelen skal der opføres store mængder erstatningsnatur på Lolland.

Én af de første initiativer var etableringen af 10 nye vandhuller omkring byggepladsen ved Rødbyhavn, som vores biologer overvåger, for at dokumenter om den nye natur bliver brugt af de beskyttede dyr som f.eks. den ret sjældne og beskyttede grønbrogede tudse.

Overvågningen har traditionelt foregået på den gammeldags måde med en biolog i waders, der lytter efter frøers kald, tæller frøer, æggeklumper og haletudser.  I år supplerer vi den traditionelle overvågning med miljø-DNA.

”Miljø-DNA er en revolutionerende ny metode til prøvetagning, hvor man ved at tage en vandprøve, kan se, hvad der har været af padder i vandhullet. På den måde får vi en endnu bedre forståelse for udbredelsen af dyrene i vandhullerne”, siger Mette Westergaard, biolog og projektchef i Femern A/S.

Indhentningen af DNA-prøver fra vandhullerne er et supplement til de traditionelle metoder, som kan have svært ved at registrere særligt sky og sjældne dyrearter. Undersøgelsen vil have særlig fokus på om grønbroget tudse har været i vandhullet.

”Grønbroget tudse er ikke observeret de sidste to år i et par af de nye vandhuller, men det er slet ikke ensbetydende med, at den ikke længere findes i området. Ved brug af miljø-DNA, så forventer vi, at vi dækker en blind vinkel i vores undersøgelser, ” forklarer Mette Westergaard.

Med den supplerende undersøgelse med Miljø-DNA gør vi vores data indsamling og resultater endnu stærkere. Femern A/S planlægger at fremlægge resultaterne af miljø-DNA undersøgelsen på miljøportalen Ægir.

Ægir indeholder resultaterne af de mest omfattende miljøundersøgelser i Danmark og live data fra målestationer i Femern Bælt. Se mere på www.aegir.femern.com.

I nordisk mytologi er Ægir havet konge. Det er også navnet på Femern Bælt-projektets miljøportal. Her har du mulighed for at gennemse de væsentligste miljødata og støjmålinger. Ægir bliver løbende opdateret med live data fra vores miljøbøjer i Femern Bælt.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk