Hvad søger du?

19 juli 2022

Første fragtskib anløber arbejdshavnen

Mandag den 18. juli ankom det første af flere hundrede fragtskibe, der fremover skal levere råmaterialer direkte til Femern-byggepladsen.

Første fragtskib ankommer til Femern-tunnelens arbejdshavn

Mandag aften ankom MV Aasvik som det første fragtskib til Femern-tunnelens byggeplads
ved Rødbyhavn på Lolland.

Skibet lagde til kaj ved arbejdshavnen, der er opført ud for den
store tunnelfabrik, hvor elementerne til verdens længste sænketunnel skal produceres.
Havnen spiller en nøglerolle i byggeriet, da den både skal stå for udskibningen af tunnelens
elementer og modtage de millioner af tons råmaterialer, der skal bruges på byggepladsen.

Ved at levere råmaterialer direkte til fabrikken skånes både miljøet og lokalområdet for tu-
sindvis af tunge lastbiltransporter, mens tunnelen bygges.

”Det er rigtigt positivt, at vi nu kan tage arbejdshavnen i brug. Arbejdshavnen er helt afgø-
rende for logistikken bag byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. Den sikrer en robust forsy-
ningsvej direkte til fabrikken og skåner samtidigt nærmiljøet for tung trafik”, siger Jens Ole Kaslund, teknisk direktør i Femern A/S.

Med i lasten på MV Aasvik lå omkring 7.000 tons granitskærver fra Norge, der skal bruges til at etablere arbejdsveje på byggepladsen. MV Aasvik vil snart blive efterfulgt af hundrede-
vis af andre skibe. Faktisk bliver arbejdshavnen på 500.000 m2 én af de mest travle i Dan-
mark. Et nyt fragtskib forventes at ankomme til byggepladsen cirka hver tredje dag.

Når alle seks produktionslinjer på tunnelfabrikken er i drift, vil havnen modtage op mod
70.000 tons råmaterialer som sand, grus, cement og armeringsjern om ugen. Havnen har
både et østligt og vestligt kajanlæg og er mere end dobbelt så stor som den eksisterende
trafikhavn i Rødbyhavn. Dermed er den blandt de største havne i Danmark.

Arbejdshavnen ved Rødbyhavn står klar til at modtage materialer netop, som entreprenø-
rerne forbereder sig til støbningen af det første tunnelelement omkring årsskiftet.

”Tidligere på sommeren holdt vi rejsegilde på tunnelfabrikken. Vi er i fuld gang med prøve-
støbningen af en del af et tunnelelement. Nu hvor havnen også er taget i brug, føler vi os godt rustet til det egentlige tunnelbyggeri”, siger Jens Ole Kaslund.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk