Hvad søger du?

20 oktober 2023

VIDEO: Første Flytning af Flydeporten

Bassinerne foran tunnelfabrikken kan lukkes i begge ender med porte, så vandstanden kan hæves over havniveau, når et element skal sejles ud. Vi var med, da den kolossale flydeport for første gang blev flyttet på plads i åbningen ud til havnen.
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk