Hvad søger du?

21 september 2023

Femern-byggeriets bassiner gøres klar til udsejling af tunnelelementer

Tunnelfabrikken til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen tager endnu et skridt mod at kunne sejle det første tunnelelement ud i Femern Bælt. I disse dage fylder man vand i de tre store bassiner foran tunnelfabrikken ved Rødbyhavn.

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen tog torsdag den 21. september endnu et stort skridt fremad. Tidligt på morgenen tændte entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, FLC, for de pumper, der skal fylde vand i de tre store bassiner ved tunnelfabrikken i Rødbyhavn.

Femern-projektet er Nordeuropas største byggeplads, og opfyldningen af bassinerne er en del af et kompliceret puslespil, der skal på plads, før udsejlingen af tunnelelementerne kan gå i gang til næste år.

”Vores entreprenører har arbejdet på bassinerne i mere end to år, så vi har naturligvis alle gået og trippet for at komme i gang med at fylde dem. Det er altid spændende, når man gør noget for første gang, og bassinerne har en nøglerolle i projektet. Alene deres størrelse gør det her til en spektakulær dag på byggepladsen”, siger Anders Wede, der er construction manager i Femern A/S.

Vandopfyldningen sker gradvist i en nøje kontrolleret proces for ikke at skade digerne mellem bassinerne, og det forventes derfor at tage op mod en uge, før de er helt fyldt. Bassinerne har da også en størrelse, som man ikke ser andre steder i Nordeuropa.

Hvert bassin har en dybde på næsten 11 meter og rummer tilsammen omkring 1,6 mio. kubikmeter vand. Det er den samme mængde vand som i 640 olympiske svømmebassiner.

Tunnelfabrikken har i alt seks produktionslinjer, og her er støbningen af de første ud af i alt 89 tunnelelementer gået i gang.

Bassinerne er bindeleddet mellem fabrikken og arbejdshavnen, hvorfra elementerne udskibes. Store porte sikrer, at tørdok og bassiner på skift kan fyldes og tømmes med vand efter behov, så elementerne kan flyde fra fabrikken ud til arbejdshavnen og videre ud i Femern Bælt.

”Med de fyldte bassiner er tunnelfabrikken tæt på komplet. De to store porte, der skal kontrollere vandstanden i bassinerne, er godt på vej, og inde på fabrikken er vi begyndt at støbe tunnelelementerne. Den næste store milepæl kommer næste år, hvor vi skal sejle det første færdige element ud”, siger Anders Wede.

Første tunnelelement forventes at blive sænket på plads i 2024.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk