Hvad søger du?

28 januar 2022

Femerns miljøportal boomer af data

Under byggeriet af Femern Bælt-tunnelen bliver der holdt skarpt øje med miljø og naturen på land og i vandet, og alle har adgang til de store mængder data, der er tilgængelig via Femern A/S’ miljøportal "Ægir".

Lige siden byggeriet af Femern Bælt-tunnelen begyndte i 2020 har miljøportalen Ægir været et centralt sted at finde information omkring miljøet i byggeområdet.

Døgnet rundt sender særlige målestationer i Femern Bælt og på land data til Ægir, som gør det let for biologer og andre eksperter at følge udviklingen i området og for nogle parametre minut for minut.

Det gælder blandt andet havstrømmes styrke og retning, vandtemperatur og især mængden af sediment i vandet, der skal overholde de grænseværdier, der er udsted af myndighederne.

Samtidig er Ægir løbende blevet udviklet med flere års historisk data, så udviklingen i f.eks. dyrebestande kan sammenlignes over tid.

Blandt andet er det nu muligt at dykke ned i et væld af information om bestanden af marsvin, vandfugle og planteforekomster på havbunden.

På land kan man følge med i udviklingen i de mange nye vandhuller, strandenge og vådområder der er etableret, som del af naturkompensationen.

Ægirs funktioner og indhold vil vokse yderligere i løbet af 2022. 

”Ægir er en one-stop shop for al relevant miljøinformation under byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. Vi er stolte af, at vi som det første projekt i Danmark er online transparente med vore miljødata til glæde for forskere, miljøorganisationer og andre nysgerrige”.
Anders Bjørnshave, miljøchef i Femern A/S.
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk