Hvad søger du?

6 maj 2024

Femern-tunnelens første tunnelelement er nu støbt færdig

Det første af i alt 89 tunnelelementer til Femern Bælt-forbindelsen er nu færdigstøbt i tunnelfabrikken ved Rødbyhavn.

Det første tunnelelement på den kommende Femern Bælt-forbindelse er nu færdigstøbt i Rødbyhavn. Elementet er i alt 217 meter langt, og består af 9 dele, kaldet segmenter, på hver 24 meter. Der skal i alt støbes 79 elementer af denne type, mens der yderligere skal laves 10 specialelementer med ekstra plads til tekniske installationer.

Nu skal det færdige tunnelelement hærde i 3-4 uger, før næste skridt er montering af stålskotter og ballasttanke, der skal sikre elementets stabilitet under nedsænkningen.

”Det er en helt særlig følelse at vide, at vi nu har støbt det første af de 79 standardtunnelelementer. Det har været en lang og kompliceret opgave at støbe en så stor betonkonstruktion, og det er nu demonstreret, at teknologi og metoder spiller fornuftigt sammen”, siger Henrik Vincentsen, administrerende direktør i Femern A/S, der er bygherre på forbindelsen og en del af det statslige selskab Sund & Bælt.

Da det er det første tunnelelement, er det vigtigt, at erfaringerne fra støbningerne bliver grundigt og systematisk indsamlet, så den optjente knowhow kan overføres til de resterende elementer. Indsamlingen af data og klargøring af elementet vil fortsætte frem til slutningen af maj.

”At støbe ét enkelt tunnelelement er en stor bedrift i sig selv, men vi har stadig lang vej igen. Ingen andre steder i verden serie-producerer man betonelementer i denne størrelse, men det er præcis det, vi skal mestre i de kommende år. Vores mål er at gøre det exceptionelle til rutine”, siger FLC’s direktør Sébastien Bliaut.

Støbeprocessen vil løbende blive optimeret i takt med at arbejderne bliver dygtigere og mere erfarne. Det andet færdige tunnelelement forventes at rulle ud af produktionslinjerne i midten af ​​maj.

I den anden ende af byggepladsen på Lolland er entreprenørkonsortiet FBC i øjeblikket i gang med at fritgrave portalen og tunnelrenden, hvor det første tunnelelement skal nedsænkes senere på året.

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er Danmarks største anlægsprojekt, og den største byggeplads i Nordeuropa. Den 18 kilometer lange tunnel bliver verdens længste sænketunnel. Når tunnelen står færdig, vil det være muligt at krydse Femern Bælt på 7 minutter i tog og 10 minutter i bil.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk