Hvad søger du?

24 april 2023

Femern sætter fokus på risiko for hånd- og fingerskader

En fælles sikkerhedskampagne på Femern Bælt-projektet skal skabe større bevidsthed om de risici, der er forbundet med manuel håndtering med hænder og fingre på byggepladsen, og at reducere antallet af skader.

Cirka halvdelen af de ulykker, der registreres som LTI'er (Lost Time Injuries) på Femern Bælt-projektet, involverer skader på hænder eller fingre. Femern A/S har derfor i samarbejde med FLC og FBC lanceret en kampagne for at skabe opmærksomhed blandt bygningsarbejderne om risikoen for hånd- og fingerskader.

Som i tidligere kampagner vises en animationsfilm, hvordan ulykker kan forebygges ved brug af værktøj, fortøjning af fartøjer, lastning/losning eller arbejde med armeringsjern. Filmen vil blive vist på skærme på forskellige steder på byggepladserne.

Formålet med denne fælles sikkerhedskampagne er at skabe større bevidsthed om de risici, der er forbundet med manuel håndtering med hænder og fingre på byggepladsen, og at reducere antallet af skader. Kampagnen er rettet mod de arbejdere, der er involveret i de daglige bygge- og anlægsaktiviteter, og har til formål at vejlede de enkelte arbejdsgrupper om de specifikke risici, der er relevante for deres arbejde.

Kampagnen blev mandag 24. april skudt i gang i hal A på fabriksbyggepladsen med deltagelse af blandt andre CEO, Henrik Vincentsen, Femern A/S og CEO Hakim Naceur, Femern Link Contractors.

"I Femern A/S er vi meget glade for at arbejde sammen med FLC og for at se deres fortsatte bestræbelser på at forbedre arbejdspladsen, optimere arbejdsrutinerne og bruge erfaringerne fra hændelserne til at foretage ændringer, der kan øge sikkerhedsniveauet på stedet. Vi er glade for at være her i dag og starte endnu en fælles kampagne - og vi håber, at den vil bidrage til at sætte mere fokus på, hvordan vi bruger vores hænder og fingre, og hvordan vi beskytter dem" sagde Henrik Vincentsen.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk