Hvad søger du?

30 november 2022

Femern-projekt medvirker til at uddanne fremtidens arbejdskraft

Femern-projektet tiltrækker lærlinge fra store dele af landet, og størstedelen af lærlingene på danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt er indtil videre fra lokalområdet.

Byggeriet af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarden er i fuld gang. Det er indsatsen med at nå ambitionen om at uddanne 500 lærlingeårsværk på projektet dermed også.

”Byggebranchen har et stort ansvar for at bidrage til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft, og det ansvar tager vi som Femern A/S seriøst. Derfor har vi sat det ambitiøse mål, at entreprenørkonsortierne skal uddanne minimum 500 lærlingeårsværk i byggeperioden for Femern-forbindelsen. Og de er kommet rigtig godt fra start.”, siger Emilie Juel-Helwig, direktør for bæredygtighed i Femern A/S.

Entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, FLC, skal uddanne 470 lærlingeårsværk, mens de resterende cirka 30 fordeler sig hos Fehmarn Belt Contractors, FBC, og Femern Systems Contractors, FSC.

En opgørelse viser, at Femern-projektet tiltrækker lærlinge fra store dele af landet, mens mere end halvdelen af lærlingene er fra lokalområdet.

”Vi er dermed med til at uddanne fremtidens arbejdskraft i store dele af landet, og samtidig medvirker vi til at uddanne mange unge i det område, vi rent faktisk bygger Femern Bælt-tunnelen i. Vi har lige nu omkring 64 fuldtidsansatte elever fra 12 forskellige erhvervsuddannelser, deriblandt kontorelever, procesoperatører, elektrikere, tekniske designere, lager og logistik elever og bygnings- og anlægsstruktører”, fortæller Charlotte Lie Steen, lærlingeansvarlig hos FLC.

22-årige Frederik Svarre Roed fra Nysted blev i september ansat som kontorelev hos FLC.

”Jeg har kontor på fabriksbyggepladsen og bliver dagligt mindet om, hvor fantastisk stort et projekt jeg er en del af. Jeg har også allerede fået et større ansvar, end jeg havde drømt om, men ikke større end at jeg altid kan spørge en kollega”, siger Frederik Svarre Roed.

FLC-Kontorelev Frederik Svaare Roed

På kontoret er miljøet internationalt og der tales ofte engelsk.

”Jeg har kollegaer fra blandt andet Panama, Frankrig og Tyskland, og det er meget spændende at blive klogere på deres kultur. Derudover får jeg også gode sprogkundskaber, da det meste af kommunikationen foregår på engelsk. Det var en omvæltning i starten, men nu tænker jeg ikke længere over, at meget foregår på engelsk” fortæller Frederik Svarre Roed.

FLC forventer at ansætte flere lærlinge de kommende måneder og år.

 

Om Femern Link Contractors (FLC) og Femern Bælt-tunnelen:

Femern Link Contractors (FLC) har hovedentreprisen på Femern Bælt-tunnelen. Konsortiet skal etablere sænketunnellen og står bag opførslen af tunnelfabrikken, der skal støbe beton-elementerne. FLC skal desuden lave ramper og portaler i Rødbyhavn og Puttgarden. Portaler-ne forbinder motorvej og jernbane på landjorden med sænketunnellen.

Konsortiets partnere er Vinci Construction Grand Projets, Aarsleff, Soletanche, Bachy, Max Bögl, BAM Infra, BAM International, Wayss & Freytag, Ingenieurbau AG, CFE og Dredging International.

Byggepladsen i Rødbyhavn er nu Danmarks største byggeplads.

Femern-bælt-tunnelen er en 18 km lang sænketunnel til biler og tog mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn.

Tunnelen forventes at åbne for trafik i 2029 med en tosporet motorvej i hver retning og to elek-trificerede jernbanespor. Det vil tage 10 minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og 7 minutter i tog.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk