Hvad søger du?

4 december 2023

Femern-entreprenør har mere end indfriet lærlingemål

Marineentreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors, FBC, er nu i mål med deres kon-traktkrav om at uddanne 15 lærlingeårsværk på Femern Bælt-projektet. Faktisk har FBC overpræsteret og sikret 17,6 lærlingeårsværk.

Byggeriet af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarden er godt undervejs, og det samme gælder indsatsen på Femern-Bælt-projektet med at uddanne fremtidens arbejdskraft.

Således har konsortiet Fehmarn Belt Contractors, FBC, uddannet 14 lærlinge. Det svarer til 17,6 lærlingeårsværk siden FBC i 2020 begyndte arbejdet på Femern Bælt-projektet. Det betyder, at FBC har uddannet mere end målsætningen for FBC på 15 lærlingeårs-værk. Målsætningen er fastlagt i kontrakten mellem bygherren Femern A/S og konsortiet FBC.

”Vi er meget glade for at have mere end opfyldt vores forpligtelse til at uddanne 15 lær-lingeårsværk. Det ligger helt i tråd med det sociale ansvar som Boskalis og Van Oord i forvejen tager på projekter rundt om i verden”, siger Helle Aagaard, HR-koordinator og elevansvarlig hos FBC.

Fastansættelse

To af de nu tidligere FBC-lærlinge er efterfølgende blevet fastansat. Det gælder 30-årige Mads Nielsen og 23-årige Kathrine Larsen, begge fra Nykøbing Falster. Mads Nielsen blev færdiguddannet i lager- og logistik i august 2022, og er nu lager- og logistikchef hos FBC med ansvar for FBC’s lager på havnekajen i Rødbyhavn.

”Som lærling hos FBC lærte jeg alle arbejdsgange i forhold til lagerstyring, koordinering med kontoret, klargøring af reb og wire til skibe og affaldssortering fra skibene. Derfor var det helt naturligt at fortsætte i FBC, da jeg fik tilbuddet. Og ikke mindst efterfølgende at blive Supervisor, da muligheden opstod i foråret”, fortæller Mads Nielsen.

Også Kathrine Larsen tog sin uddannelse hos FBC og blev færdiguddannet kontorassistent i juli 2022. Hun er efterfølgende også blevet fastansat.

”Jeg har fået en god uddannelse hos FBC, hvor jeg blev involveret i alle drifts- og plan-lægningsopgaver på kontoret. Derfor var det helt naturligt at fortsætte hos FBC, hvor jeg også løser en række opgaver i HR-afdelingen”, fortæller Kathrine Larsen.

Glæde hos bygherre

Hos bygherren på Femern Bælt-projektet, Femern A/S, er der glæde at spore over FBC’s bidrag til den samlede lærlingeindsats.

”Byggebranchen har et stort ansvar for at bidrage til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft, og det ansvar tager vi som bygherre seriøst. Derfor er det en stor glæde, at FBC har mere end opfyldt deres forpligtelse til at uddanne 15 lærlingeårsværk i byggeperioden”, siger Emilie Juel-Helwig, direktør for bæredygtighed på Femern Bælt-projektet.

Pr. 1. oktober var der gennemført 150 lærlingeårsværk på projektet.

Femern Bælt-forbindelsen forventes at åbne i 2029.

 

Om lærlingeindsatsen på Femern Bælt-projektet
Bygherren bag Femern Bælt-forbindelsen, Femern A/S, har stillet krav til entreprenør-konsortierne om, at der skal uddannes minimum 500 lærlingeårsværk i byggeperioden.
Et lærlingeårsværk svarer til 1924 timer.

Entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, FLC, skal uddanne 470 lærlingeårs-værk, mens resterende cirka 30 fordeler sig hos Fehmarn Belt Contractors, FBC, og Femern Systems Contractors, FSC.

Om Fehmarn Belt Contractors, FBC
Fehmarn Belt Contractors er et joint venture mellem de to hollandske dredging og Marine-entreprenørselskaber Boskalis og Van Oord.

På Femern Bælt-projektet har Femern Belt Contractors siden 2020 etableret arbejdshavne på dansk og tysk side, ny kystlinje på Sydlolland og har på nuværende tidspunkt ud-gravet mere end 95 procent af tunnelrenden.

FBC har uddannet lærlinge indenfor følgende fagområder: Kontor, Serviceassistent, Lager og logistik, HSE, Maskinfører, Survey

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk