Hvad søger du?

25 februar 2022

Falck åbner sygeplejeklinik på Femern-byggeplads

Falck har åbnet en sygeplejeklinik på Femern Bælt-tunnelens byggeplads øst for Rødbyhavn. Klinikken understøtter det fælles fokus hos tunnelkonsortiet Femern Link Contractors (FLC) og bygherren Femern A/S på forebyggelse af skader og sygdom hos de mange ansatte, der arbejder på byggeriet frem mod åbningen af tunnelen i 2029. Det skriver Falck og FLC i en pressemeddelelse.

”Det er vigtigt for FLC, at vi skaber et trygt og sikkert arbejdsmiljø, og etableringen af sygeplejeklinikken er endnu et tiltag for at øge sikkerheden for de mange tunnelarbejdere og funktionærer, der har deres daglige gang på byggepladsen i Rødbyhavn. På samme tid styrker vi indsatsen for at forebygge såvel skader som sygdom,” siger Carsten Charly Hansen, health & safety manager i FLC.

Øget adgang til sundhedsfaglige ydelser

Falcks sygeplejeklinik åbnede i januar med en behandlersygeplejerske og en anæstesisygeplejerske, der også er paramediciner. Klinikken vil være bemandet alle dage mandag-lørdag.

Sygeplejeklinikken er et supplement til det offentlige sundhedsvæsen, der giver medarbejderne på byggepladsen en nemmere adgang til sundhedsydelser, samt hjælp til forebyggelse af skader og sygdom. Samtidig øger klinikken sikkerheden på selve tunnelbyggepladsen med sundhedsfagligt personale, der kan yde førstehjælp på stedet.

”Vi er rigtig glade for at have åbnet sygeplejeklinikken i samarbejde med FLC. Vores sygeplejersker er nu til stede på byggepladsen, og vi ser frem til sammen med FLC og Femern A/S at øge sundheden for medarbejderne på tunnelbyggeriet. Vi ved, hvor afgørende både forebyggelse og en tidlig indsats over for symptomer kan være i forhold til at foregribe eller helt undgå et længerevarende og mere alvorligt sygdomsforløb,” siger Anette Damgaard, direktør for Falck Healthcare.

Målet med Falcks sygeplejersker på byggeriet er:

  • Behandling af småskader på stedet
  • Akut førstehjælp
  • Forbedre sundheden
  • Tidlig påvisning af sygdomme
  • Forebyggelse af skader
  • Vejledning i ergonomi
  • Støtte ansatte i mødet med det danske sundhedsvæsen

FAKTA

Konsortium: Femern Link Contractors (FLC) består af VINCI Constructions Grands Projets (Frankrig), Aarsleff (Danmark), Max Bögl Stiftung & CO KG (Tyskland), BAM Infra B.V (Holland), BAM International B.V (Holland), Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Tyskland), Solétanche-Bachy International S.A.S (Frankrig), CFE SA (Belgien), Dredging International NV (Belgien).

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk