Hvad søger du?

30 juni 2022

Femern Bælt-tunnelen modtager 4 mia. kr. i EU-støtte

EU’s medlemslande har på et møde den 21. juni 2022 godkendt Europa-Kommissionens forslag til tildeling af støttemidler til europæiske infrastrukturprojekter. Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen mellem Danmark og Tyskland modtager 4 mia. kr. fra puljen.

EU-midlerne kommer fra EU’s infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF), der i EU-budgetperioden 2021-2027 støtter anlæg af infrastrukturprojekter på det transeuropæiske transportnet (TEN-T). TEN-T har til formål at styrke det indre marked ved blandt andet at fjerne flaskehalse og fremme mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.

Det meddeler Transportministeriet i en nyhed på trm.dk. Læs den fulde ordlyd her.

Administrerende direktør Henrik Vincentsen, Femern A/S, glæder sig over tildelingen af EU's støttemidler.

“Vi er glade for, at EU har besluttet at tildele støtte til finansieringen af Femern Bælt-tunnelen i endnu en periode under CEF-programmet og dermed anerkende projektets potentiale som en gamechanger for regionen og for jernbanen. Femern Bælt-tunnelen leverer et vigtigt bidrag til den grønne omstilling af gods- og persontransport. Den faste forbindelse vil desuden bringe Nordtyskland, det østlige Danmark og resten af Skandinavien tættere sammen og forbedre den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser," siger Henrik Vincentsen.

Også under EU’s sidste budgetperiode modtog Femern-projektet støttemidler på i alt 4,4 mia. kr.

“We are delighted that the EU has decided to continue funding the Fehmarnbelt tunnel for another term under the CEF Programme, and by doing so recognizing the project’s potential as a game changer for the region and for rail-transport. The Fehmarnbelt tunnel is instrumental for the green transition of freight and passenger transport and will bring Northern Germany, Eastern Denmark and the rest of Scandinavia closer together improving the free movement of goods and services,” says Henrik Vincentsen.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk