Hvad søger du?

22 februar 2024

En tredjedel af ambitiøst lærlingemål på Femern-projektet er nået

Hovedentreprenørkonsortiet på Femern-projektet, Femern Link Contractors, har på nuværende tidspunkt haft 162 lærlingeårsværk.

På danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt, byggeriet af en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden på den tyske ø Femern, er det ambitionen at uddanne minimum 500 lærlingeårsværk i byggeperioden. Dermed vil projektet bidrage markant til at uddanne fremtidens arbejdskraft.

Målsætningen, der er fastlagt i kontrakten mellem bygherren Femern A/S og Femern Link Contractors, FLC, er, at FLC skal uddanne 470 lærlingeårsværk, og på nuværende tidspunkt har FLC indfriet cirka 162 lærlingeårsværk, hvilket svarer til en tredjedel af målsætningen.

”1. September 2021 ansatte vi vores første lærling, og siden har vi i alt indfriet 162 lærlingeårsværk på projektet indenfor 18 meget forskellige uddannelser, som spænder fra serviceassistent over bygningsstruktør til lager- og logistikoperatør. Det er en milepæl, vi er stolte over at have nået. I øjeblikket har vi cirka 100 fuldtidslærlinge ansat”, fortæller Charlotte Lie Steen, ansvarlig for lærlingeindsatsen hos FLC.

Langt de fleste lærlinge kommer fra Lolland-Falster og Sydsjælland, mens et fåtal bor længere fra Rødbyhavn.

Stort netværk
Det har været afgørende for FLC’s rekruttering af lærlinge, at det er lykkedes at ansætte lokale elevkoordinatorer.

”Vores to elevkoordinatorer har et meget stort netværk på uddannelsesinstitutionerne i området. De har foretaget rigtigt mange besøg på uddannelsesinstitutioner, deltaget i uddannelsesmesser og ikke mindst inviteret elever under uddannelse til Rødbyhavn for at fortælle om uddannelsesmulighederne på Femern-projektet”, fortæller Charlotte Lie Steen, som tilføjer, at FLC har et rigtigt godt samarbejde med netop uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst de lokale uddannelsesudvalg på de mange forskellige uddannelser.

”Det gør også, at jeg er overbevist om, at vi kommer i mål med vores andel af lærlingemålsætningen”, siger Charlotte Lie Steen.

Sociale aktiviteter for lærlinge
Udover uddannelse af mange lærlinge, så har FLC ifølge Charlotte Lie Steen også stort fokus på trivsel, fastholdelse og ikke mindst læring. Den indsats er FLC blandt andet blevet hædret for i 2023 ved at blive kåret til årets læreplads på Sjælland af ZBC, Zealand Business College.

En del af sikre trivsel og fastholdelse af lærlingene er, at FLC skaber sociale aktiviteter for alle lærlinge. Det sker blandt andet ved fire årlige sociale arrangementer af cirka 1½ time for lærlingene, hvor de mødes til et arrangement med socialt og fagligt indhold. Derudover arrangeres to årlige lærlingedage ude af huset, hvor lærlingene er løser opgaver sammen på tværs af faggrupper for at styrke relationerne og sammenholdet.

Ansvaret for planlægningen af den del ligger hos 25-årige Lizette Clausen fra Maribo, der er kontorelev i lærlingeafdelingen.

”Jeg er i høj grad landet på den rette hylde og det rette sted. Selvom man er elev, så er FLC klar til at give dig ansvar, hvis du vil have det. Det har jeg fået, og det er jeg virkelig glad for. Samtidig er jeg selv elev og ved derfor meget om, hvad der kan have betydning for de andre lærlinge hos FLC. Samtidig er vi sammen om at bygge noget stort”, siger Lizette Clausen.

Hun er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som pædagogmedhjælper i en specialskole, men har i flere år haft øjnene rettet mod Femern-projektet, fordi hun er vokset op bare fem kilometer fra byggepladsen.

”Femern-projektet har i mange år været inde på nethinden hos mig, fordi vi med skolen har besøgt udstillingscentrene i både Rødbyhavn og på Femern. Det er historie, der bliver skrevet i min baghave. Derfor er det en drøm, jeg ikke vidste, jeg havde, der er gået i opfyldelse”, konstaterer Lizette Clausen, der vil være færdiguddannet kontorassistent i marts 2025. Hun håber desuden at kunne være en del af Femern-projektet frem mod åbningen af tunnelen.

Forventninger overgået
Det samme gør sig gældende for 19-årige Lukas Brix fra Vordingborg, der er ved at uddanne sig til smed hos FLC. Han er efter planen færdiguddannet i april 2025.

”Det er helt fantastisk at være en del af et så stort og historisk projekt, så jeg håber, at jeg kan være med helt frem mod åbningen af tunnelen”, lyder det fra Lukas Brix, der efter 9. klasse begyndte på uddannelsen til smed. Han kom i kontakt med FLCs lærlingeteam på en job-messe i Næstved, kom til samtale og fik en uddannelsesaftale. Det er Lukas Brix den dag i dag meget glad for.

”Jeg glæder mig hver dag til at skulle på arbejde. Det har overgået alle mine forventninger. Jeg blev nok overrasket over i hvor høj grad, der er tale om en international arbejdsplads. Jeg får talt en masse engelsk og har fået en del venskaber – også med mine udenlandske kolle-ger”, fortæller Lukas Brix.

Glæde hos bygherre
Hos bygherren på Femern Bælt-projektet, Femern A/S, er der glæde at spore over FLC’s bi-drag til den samlede lærlingeindsats.

”Byggebranchen har et stort ansvar for at bidrage til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft, og det ansvar tager vi som bygherre seriøst. Derfor er det en stor glæde, at FLC er godt på vej med at opfylde deres forpligtelse til at uddanne 470 lærlingeårsværk i byggeperioden. FLC’s dedikerede lærlingekoordinatorer og uddannede lærlingeansvarlige i hvert sjak er nogle af de tiltag, som har bidraget til deres gode resultat”, siger Emilie Juel-Helwig, direktør for bæredygtighed på Femern Bælt-projektet.

Femern Bælt-forbindelsen forventes at åbne i 2029.

 

Om lærlingeindsatsen

Bygherren bag Femern Bælt-forbindelsen, Femern A/S, har stillet krav til entreprenørkonsortierne om, at der skal uddannes minimum 500 lærlingeårsværk i byggeperioden. Et lærlingeårsværk svarer til 1924 timer.

Entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, FLC, skal uddanne 470 lærlingeårsværk, mens resterende cirka 30 fordeler sig hos Fehmarn Belt Contractors, FBC, og Femern Systems Contractors, FSC.

FLC uddanner fuldtidslærlinge direkte indenfor 15 forskellige uddannelser og i alt 18 uddannelser medregnet fuldtidslærlinge hos underleverandører:

Kontoruddannelse med speciale i administration, Kontoruddannelse med speciale i økonomi, Indkøbsassistent, Teknisk Design, Bygningsstruktør, Anlægsstruktør, Procesoperatør, Ejendomsservicetekniker, Smed, Elektriker, Serviceassistent, Kranfører, Sikkerhedsvagt, IT-support, Datatekniker med speciale i infrastruktur, Lager- og logistikoperatør, Cater, Maskinfører


Om Femern Link Contractors (FLC) og Femern Bælt-tunnelen

Femern Link Contractors (FLC) har hovedentreprisen på Femern Bælt-tunnelen. Konsortiet etablerer sænketunnellen og har opført tunnelelementfabrikken, der støber betonelementerne. FLC er desuden i gang med at lave ramper og portaler i Rødbyhavn og Puttgarden. Portalerne forbinder motorvej og jernbane på landjorden med sænketunnellen.

Konsortiets partnere er Vinci Construction Grand Projects, Aarsleff, Soletanche, Bachy, Max Bögl, BAM Infra, BAM International, Wayss & Freytag, Ingenieurbau AG, CFE og Dredging In-ternational.

Femern-bælt-tunnelen er en 18 km lang sænketunnel til biler og tog mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Femern. Tunnelen forventes at åbne for trafik i 2029 med en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor. Det vil tage 10 minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og 7 minutter i tog.

 

 

Lizette Clausen, kontorelev hos FLC

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk