Hvad søger du?

22 marts 2024

Det nye dige tværs over tunnelportalen er klar

Et ydre, midlertidigt dige har holdt vandet ude under arbejdet på tunnelportalen. Den sidste måned har vi arbejdet på at få opført et nyt permanent dige, som er placeret tværs over tunnelen.

Det nyanlagte dige er 200 meter langt og 4,5 meter højt. Dette dige bliver den nye kystlinje, når det midlertidige dige er fjernet, og vandet skyller ind. For at holde vandet ude af tunnelrørene, når der skal pumpes vand ind i området, er der blevet sat stålskotter på det yderste af den færdigstøbte tunnelportal tættest mod vandet. Stålskotterne fjernes indefra, når vi senere i år er klar til at koble det første tunnelelement på tunnelportalen.


For at det midlertidige dige kan fjernes på en kontrolleret måde, bliver vand pumpet ind i lommen mellem det nye og det midlertidige dige, før bortgravningen af det ydre, midlertidige dige begynder.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk