Hvad søger du?

6 marts 2024

Alle seks produktionslinjer er i gang med støbningen.

I dag er alle produktionslinjer i tunnelfabrikken i Rødbyhavn i fuld produktion - nogle produktionslinjer er nået længere end andre, men overordnet set er vi nu i fuld gang med at producere de første fem standard tunnelelementer samt det første specialelement.

Hvert standardelement er sat sammen af 9 segmenter af 24 meter. Et færdigproduceret standardelement målet 217 meter i længden, 42 meter i breden og 9 meter i højden. Det vil være fra linje 3 af det første færdige tunnelelement vil bliver sejlet ud fra senere i 2024.

 

Status på de seks produktionslinjer ser ud som følgende:

 

Linje 1: Fem segmenter støbt.

 

Linje 2: Fem segmenter støbt.

 

Linje 3: Otte segmenter støbt.

 

Linje 4: Syv segmenter støbt.

 

Linje 5: Et segment er støbt.

 

Linje 6: Mellemdækket på det første specialelement forventes støbt færdigt i næste uge (uge 11)

 

Det betyder, at vi nu har 26 færdigstøbte segmenter plus et specialelement der er i produktion. Første tunnelelement tilkobler vi tunnelportalen og nedsænkes senere i år.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk