Hvad søger du?

26 maj 2024

700 danske og tyske naboer besøgte tunnelfabrik

Femern-projektet åbnede søndag den 26. maj for den halvårlige nabodag, hvor folk får mulighed for at komme tæt på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen ved Rødbyhavn.

Et solrigt maj-vejr var med både arrangører og gæster, da Femern-projektet igen slog porten op til tunnelbyggepladsen ved Rødbyhavn for omkring 700 naboer. Dagen havde også besøg fra tysk side, hvor 120 naboer deltog med tysktalende guider.

Ind på fabrikken
Det var sjette gang, at projektet afholdt ’åben byggeplads’, men første gang, at man kunne byde folk inden for i selve fabrikken, hvor de store tunnelelementer bliver støbt. Desuden omfattede turen også en rundvisning i den store tunnelby, hvor mere end 1300 tunnelbisser bor til daglig.

”Vi er rigtig glade for, at vi sammen med vores entreprenør kan tilbyde vores naboer mulighed for at komme tæt på vores tunnelbyggeri. Siden vi åbnede for disse særlige besøg på byggepladsen, har vi oplevet en stigende interesse for projektet og en stor spørgelyst. Det er en god anledning for at snakke med folk fra lokalområdet, som har et naturligt ønske om at vide mere om projektet og livet inde tunnelbyen”, siger Sidsel Greven Rasmussen, projektleder i Myndighedsafdelingen i Sund & Bælt.

Lokal natur-tur
Som noget nyt kunne man desuden komme ud på en særlig natur-tur til et af de store naturområder, som Femern-projektet udvikler lokalt sammen med flere samarbejdspartnere og myndigheder.

”Vi vil gerne vise, at Femern-projektet selvfølgelig handler om at bygge en tunnel, men at det godt kan lade sig gøre at bygge store infrastrukturprojekter samtidig med, at vi værner om naturen. Vi etablerer vandhuller, søer, skov og åben natur flere steder i lokalområdet, og det ønsker vi at dele med omverdenen. Også her har interessen været stor, så det er helt sikkert noget, vi vil gøre igen”, siger Sidsel Greven Rasmussen.     

Styr på det
For René Andersson fra Holeby var det tredje gang, at han og familien var med til nabodagen, og det var bestemt ikke den sidste.

”Det er et virkeligt godt arrangement med styr på det hele, hvor især fabrikshallen gjorde indtryk på os. Det er jo bare et kæmpe produktionsanlæg, som står flot og ryddeligt. Næste gang håber, at vi kan få lov til at se arbejdshavnen”, lød opfordringen fra René Andersson, som lidt senere også skulle med på natur-turen.    

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk