Hvad søger du?

9 november 2023

VIDEO: 520 elever byggede 54 meter lang model af Femern-tunnelen

I dag byggede 520 elever på SUNDskolen en 54 meter lang tunnelmodel af Femern Bælt-forbindelsen. Skolens elever havde nemlig fokus på danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt i forbindelse med Matematikkens Dag.

En model af verdens længste sænketunnel – den 18 kilometer lange Femern Bælt-tunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarden – blev bygget i dag. Den blev bygget af 520 elever på SUNDskolen i Nykøbing Falster i forholdet cirka 1:310 i karton og blev cirka 54 meter lang.

Præcis som den rigtige Femern-bælt tunnel byggede eleverne modellen af i alt 89 tunnel-elementer i de tilsvarende størrelsesforhold, som eleverne på forhånd nøje havde udreg-net. Foruden den lange tunnel blev der også arbejdet med tunnel på mange andre og praktiske måder i alle klasser i løbet af dagen.

”I eksempelvis de mindre klasser arbejdede eleverne med at lave elementer af karton, som skulle graves ned i en tunnelrende i sandkassen. Lidt ligesom det kommer til at ske i virke-ligheden”, fortæller Birgit Damsbo-Andersen, matematikvejleder på SUNDskolen.

Uendeligt meget matematik

I sløjdlokalet blev der arbejdet med at lave biler og tog til tunnelen, ligesom tunnelen også blev bygget i Minecraft og i Lego. På boldbanen arbejdede 7. klasserne med at bygge et tværsnit af tunnelen i fuld størrelse.

”Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen rummer uendeligt meget matematik, som vi kan gøre brug af på alle niveauer. Samtidig bliver Femern-projektet, som jo foregår i vores område, også rykket helt frem i elevernes bevidsthed”, siger Birgit Damsbo-Andersen.

Inspiration til mere

I Femern A/S glæder man sig over, at SUNDskolen sætter fokus på byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen.

”Vi er meget glade for, at Femern Bælt-projektet kan inspirere til en hel dag i matematik-kens tegn her på SUNDskolen. Og vi håber i høj grad, at sådan en dag kan inspirere til at endnu flere unge vælger en karriere i bygge- og anlægsbranchen. Selvom de nok ikke når at være med på Femern-projektet, så kommer der mange projekter i fremtiden, hvor i Danmark får brug for mange kloge hænder”, siger Ludvig Grundahl, lærlinge- og bære-dygtighedskonsulent på Femern-projektet.

Femern-projektet er en del af årets udgave af matematikbogen ”Danmark Rundt”, der ud-gives af Forlaget Matematik i forbindelse med Matematikkens Dag. I Femern A/S er man desuden i samarbejde med konsulentbureauet Autens ApS i gang med at udvikle lærings-konceptet TunnelTalenter, der forventes at blive taget i brug af 6. og 7. klasser i skoleåret 2024/2025.

 

Om Matematikkens Dag
Matematikkens Dag afholdes hvert år i november, og det er Danmarks Matematiklærerfor-ening der arrangerer denne dag. Matematikkens Dag har til hensigt at lade elever og lærere arbejde med matematik i relati-on til et tema og med en anderledes tilgang til faget end den traditionelle taskebog. Matematikkens Dag har i år temaet Danmark Rundt. Med en bog og tilhørende materialer, events og konkurrencer ønsker Danmarks Matematiklærerforening at medvirke til at sætte fokus på Danmark med titlen Danmark Rundt. Blandt temaerne i bogen findes materialer om Femern Bælt-forbindelsen, som Femern A/S har bidraget med.

Femern-forbindelsen i tal
• Femern-tunnelen bliver 18 kilometer lang. Tunnelen indeholder en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.
• Tunnelen består af 79 elementer på hver 217 meter og 10 specialelementer med en kælderetage til brug for udstyr til tunnelens drift- og vedligeholdelse.
• Et standardelement vejer 73.000 tons.
• Det vil tage 10 minutter at køre gennem tunnelen i bil og 7 minutter i tog.
• Fartgrænsen er 110 km/t for biler og 200 km/t for de elektriske tog.
• Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2029.

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk