Hvad søger du?

11 januar 2023

Pat Cox besøgte Femern Bælt-byggeriet

Europa Kommissionens koordinator for Skandinavien-Middelhavskorridoren, Pat Cox, besøgte onsdag byggepladsen ved Rødbyhavn.

Tunnelelementfabrikkens tre produktionshaller er snart rejst, og det betyder, at produktionen af det første tunnelelement forventes igangsat indenfor nogle måneder. Dermed er byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen godt undervejs.

Det kunne Europa Kommissionens koordinator for Skandinavien-Middelhavskorridoren, Pat Cox, ved selvsyn konstatere, da han i dag besøgte byggepladsen ved Rødbyhavn, og han understreger vigtigheden af Femern Bælt-forbindelsen.

"For den Europæiske Union er dette projekt et flagskibsprojekt, som skaber den manglende forbindelse på tværs af grænser mellem Skandinavien og Tyskland og hele vejen til Middelhavsområdet. Den positive dynamik som projektet fører med sig, bringer fremover flere europæiske borgere og virksomheder sammen”, siger Pat Cox.

Pat Cox, der har støttet Femern-projektet i mange år, blev vist rundt af CEO Henrik Vincentsen, Femern A/S.

"Vi er meget glade for at kunne vise Pat Cox, hvor langt Femern Bælt-projektet er på nuværende tidspunkt. Den faste forbindelse vil bringe Nordtyskland, det østlige Danmark og resten af Skandinavien tættere sammen og vil skabe nye muligheder for effektiv og klimavenlig transport samt regional udvikling", siger Henrik Vincentsen.

Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen modtager i EU-budgetperioden 2021-2027 i alt 8,4 mia. kroner i EU-støtte.

 

Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk