Hvad søger du?

Naboer til byggeriet
Information til naboer

Åben byggeplads

Kom til åben byggeplads (Bemærk alle pladser optaget)

Søndag den 2. oktober åbner vi igen porten for besøg på tunnelbyggepladsen ved Rødbyhavn og en introduktion til det store tunnelbyggeri.

Arrangementet foregår som guidede busture rundt på byggepladsen med udstigning undervejs. Turen omfatter besøg ved tunnelfabrikkens store arbejdshavn og en guidet tur i tunnelbyen, der er Lollands nyeste "landsby" med omkring 750 beboere.

Turen varer ca. 1:50 time. Arrangementet er henvendt til naboer til tunnelprojektet og er gratis. Deltagere skal være fyldt 18 år.

Mødested: P-plads bag Femern A/S' bygherrekontor, Havnegade 2, Rødbyhavn. 

For at deltage i hele arrangementet skal man kunne gå på trapper. Ellers er det muligt at vente i bussen.

Beklædning: Af hensyn til sikkerheden anbefaler vi bukser og lukkede, flade sko.

Du tilmelder dig ved at udfylde felterne nedenfor. Det er muligt både at bruge pc og mobil/tablet til at udfylde felterne. 

Du vil derefter modtage en kvitteringsmail, som bekræftelse på din tilmelding. (Bemærk: Det fremgår af kvitteringsmail, at I vil modtage yderligere én bekræftelse. Det er en fejl. Kvitteringen ér din bekræftelse. Vi beklager)

OBS: Husk at melde afbud ved symptomer på Covid-19.

Åben byggeplads søndag den 2. oktober 2022

Tilmeld dig ved at udfylde felterne nedenfor. Der kan kun vælges 2. oktober 2022.

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen strækker sig over et stort område og foregår både til vands og til lands. I området ved Rødbyhavn vil du opleve at have en aktiv byggeplads som nabo i flere år. Det kan i perioder give gener som støj, støv og mere trafik på de lokale veje.

Som bygherre for det omfattende anlægsprojekt vil Femern A/S gerne holde dig som nabo godt informeret om byggeriet gennem hele byggefasen herunder de større aktiviteter og de gener, det kan medføre undervejs.

Vi vil begrænse generne mest muligt

Vi stiller krav til entreprenørerne om at overholde støjgrænserne, hvordan og hvornår der må arbejdes samt ryddelighed. Vi fører tilsyn med at kravene overholdes.

Vi har iværksat en række tiltag, der skal begrænse støjgenerne mest muligt. Blandt tiltagene er:

  • Der må ikke udføres særligt støjende arbejde som ramning og spunsning uden for normal arbejdstid
  • Der er en øvre ramme for, hvor meget det må støje på forskellige tidspunkter
  • Krav til entreprenøren om brug af mindre larmende maskiner og udstyr
  • Krav til entreprenøren om at kunne dokumentere støj fra de anvendte maskiner

Hvis du har spørgsmål eller vil gøre os opmærksom på forhold vedrørende anlægsarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte os direkte, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

Ring til os

Vi er tilgængelige døgnet rundt
+45 21 17 00 20

Nyhedsbrev for naboer

Vi opfordrer alle, der er interesserede i at følge byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, til at tilmelde sig vores særlige nyhedsbrev henvendt til beboere i lokalområdet.

Udover at fortælle om, hvad der sker på tunnelbyggeriet, vil der blive lagt særlig vægt på at informere om støj og andre gener fra anlægsarbejdet.

Nabo-nyt udsendes direkte via mail. Du kan tilmelde dig denne service her: 

Yderligere kontaktinformation

Anlægsaktiviteter ved Rødbyhavn:

Mail: nabo@femern.dk
Tlf.: 21170020

Femern A/S' bygherrecenter i Rødbyhavn:

Mail: ownersoffice@femern.dk
Tlf.: 33416310

Femern A/S Udstillingscenter i Rødbyhavn:

Havnegade 2
4970 Rødby

Åbningstider:
Mandag – fredag: kl. 9.00 – 17.00
Lørdag – søndag & helligdage: kl. 11.00 – 16.00

Der er gratis entré.

Læs mere om vores udstillingUdstillingscenter
Connecting Europe
Sprog: Dansk

Sprog: Dansk