Femern
Search

Forebyggelse minimerer uheld

Forebyggelse er et nøgleord i arbejdet med at minimere risikoen for uheld og kritiske hændelser i Femern Bælt-tunnelen. Femern A/S har minimeret risikoen for alvorlige uheld gennem tunnelens design og via den teknik og det udstyr, tunnelen er forsynet med.

Alle tunnelrør er forbundet med nødudgange for hver maks. 110 meter, så en eventuel evakuering i tilfælde af et uheld kan ske hurtigt. Tunnelen består af fire tunnelrør: To trafikrør til togtrafik, ét for hver retning, og to trafikrør til vejtrafik, ligeledes ét i hver retning. Der er desuden et teknisk servicegalleri mellem de to vejrør. Via nødudgangene er det muligt at passere fra det ene tunnelrør til det andet. 

Tunnelen forsynes også med avanceret trafikovervågningsudstyr, der kan detektere standsede køretøjer, tabt gods, langsomme køretøjer, kødannelser og trafik i den forkerte retning. Alle områder i vejtunnelrørene er videoovervåget.

Ingen modkørende trafik

På motorvejen i tunnelen er der kun kørsel i én retning, så bilister ikke blændes af modkørende trafik. Der er nødspor i hele tunnelens længde i begge de dobbeltsporede rør til vejtrafik. Derudover er autoværnet udformet på en sådan måde, at sandsynligheden for følgeulykker reduceres, hvis en bil rammer autoværnet. 

På jernbanen er der et separat tunnelrør til hver kørselsretning, og der er ingen sporskifter inde i tunnelen. Fortovet på begge sider af sporene er også designet til at yde beskyttelse mod følgeskader, hvis et tog afspores.

Alle tunnelrør er forbundet med nødudgange for hver maks. 110 meter, så en eventuel evakuering i tilfælde af et uheld kan ske hurtigt.

Vidste du at...

... Femern A/S i samarbejde med dansk og tysk politi, brandvæsen og redningstjenesterne har identificeret og analyseret alle tænkelige typer uheld under arbejdet med at udvikle planer for tunnelberedskabet.

Overvågning sikrer hurtig indsats

Tunnelen overvåges hele døgnet fra tunnelens kontrolcenter, LCC, uden for tunnelen på den danske side af bæltet. Togtrafikken overvåges samtidig også fra togtrafikkens kontrolcenter, TCC, i København. Begge steder er der personale døgnet rundt.

Usædvanlige situationer detekteres med det samme - eksempelvis hvis en bil kører unormalt langsomt eller standser, hvorefter tunnelens driftspersonale kan indsættes eller beredskabet alarmeres. Der holdes øje med temperatur, luftkvalitet og mængden af trafik i tunnelrørene. Via radio, højtalere og skiltning kan trafikanterne informeres om forholdene i tunnelen. Skulle der ske et uheld, alarmeres beredskabsmyndighederne, og de på forhånd udarbejdede beredskabsplaner iværksættes. 

Togtrafikken reguleres af togtrafikkens kontrolcenter, TCC, der overvåger og styrer enhver togbevægelse både inden for og uden for tunnelen, ligesom centeret hele tiden kan tage kontakt med lokoførerne. Det betyder, at både togtrafikkens kontrolcenter og Femern Bælt-tunnelens kontrolcenter straks ved besked, hvis en hændelse gør det nødvendigt at evakuere passagerer fra et tog.