Femern
Search

Milepæle for Femern-projektet

November 2020

Den 3. november afviser Forbundsforvaltningsdomstolen alle klager mod myndighedsgodkendelsen. Dermed giver den højeste forvaltningsdomstol i Tyskland grønt lys for anlæg af den tyske del af Femern Bælt-tunnelen.

Maj 2020

Femern A/S igangsætter hovedanlægskontrakterne med det internationale entreprenørkonsortium Femern Link Contractors (FLC) med virkning fra 1. januar 2021. Det betyder, at byggeriet af Femern-tunnelen går i gang herunder i første omgang den store tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn.

November 2019

Den 1. november indledes selve anlægsfasen for Femern Bælt-projektet, da aftalen mellem Femern A/S og entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC) om etablering af arbejdshavnen mv. ved Rødbyhavn træder i kraft.  Arbejdshavnen ventes at stå klar til åbning inden udgangen af 2021.

April 2019

Den 12. april får Femern A/S tildelt en såkaldt strakstilladelse af godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten, APV-SH, til gennemførelse af en række anlægsforberedende, særligt miljørelaterede, aktiviteter i anlægsområdet ved Puttgarden på Fehmarn.

Marts 2019

Forligskredsen bag den faste forbindelse over Femern Bælt indgår en politisk aftale om igangsætning af anlægsarbejdet i Danmark.

Februar 2019

Den 6. februar bliver den endelige underskrevne myndighedsgodkendelse overdraget til Femern A/S fra godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten, APV-SH. Myndighedsgodkendelsen er på i alt 1.346 sider og markerer afslutningen på en proces på godt fem år siden projektansøgningen blev afleveret i 2013.

Juni – juli 2017

Med deltagelse af Femern A/S gennemfører og afslutter Godkendelsesmyndigheden i Kiel en omfattende runde høringsmøder med tyske myndigheder, privatpersoner, berørte lodsejere, miljøorganisationer og virksomheder vedrørende Femern A/S’ projektansøgningen

November 2016

Godkendelsesmyndigheden i Kiel afslutter den anden skriftlige høring af Femern A/S’ udvidede ansøgning om myndighedsgodkendelse i Tyskland. Der indkommer 12.600 høringssvar. Hver enkelt af de 12.600 indsigere får et personligt brev med svar på deres spørgsmål.

Maj 2016

Den 30. maj 2016 indgår Femern A/S betingede kontrakter med de to vindende konsortier på de fire store tunnelkontrakter.

Februar 2016

Den 29. februar har Femern A/S afsluttet opdateringen af ansøgningsmaterialet og indleveret den tyske bygge- og miljøtilladelse til den uafhængige godkendelsesmyndighed i Kiel.

April 2015

Den 28. april 2015 vedtager Folketinget med stort flertal forslag til anlægslov for den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg. Loven træder i kraft maj 2015.

Find anlægsloven her.

Læs Transportministeriets pressemeddelelse her.

Juli 2014

Den første skriftlige høringsrunde vedr. Femern-projektet i Tyskland afsluttes. Den tyske godkendelsesmyndighed LBV Kiel har modtaget cirka 3.000 høringssvar fra borgere, organisationer og myndigheder. 

Oktober 2013

Den 18. oktober indleverer Femern A/S den samlede tyske ansøgning om myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet i Tyskland.  

Juni - september 2013

Den 20. september slutter den danske offentlige høringsperiode vedrørende VVM-redegørelsen for Femern Bælt-projektet. I løbet af den 12 uger lange høringsperiode indgiver danske myndigheder, virksomheder og borgere i alt 42 høringssvar.

Juni 2011

Den 1. juni tiltræder de danske politikere Femern A/S’ indstilling om, at produktionsanlægget for tunnelelementer placeres i Rødbyhavn. Februar 2011

De danske politikere bag projektet tilkendegiver, at sænketunnelen er den foretrukne tekniske løsning. Beslutningen hviler på Femern A/S’ indstilling fra november 2010. 

Juni-juli 2009

Den 18. juni vedtager den tyske Forbundsdag loven, som godkender statstraktaten. Den 10. juli vedtager Forbundsrådet loven.

Marts 2009

Den 26. marts vedtager Folketinget en projekteringslov for Femern-forbindelsen og ratificerer samtidig statstraktaten med Tyskland.

September 2008

I september underskriver transportministrene for Danmark og Tyskland, Carina Christensen og Wolfgang Tiefensee, statstraktaten om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt. 

Se Statstraktaten mellem Danmark og Tyskland

Juni 2007

Den 29. juni underskriver transportministrene i Danmark og Tyskland, Flemming Hansen og Wolfgang Tiefensee, en hensigtserklæring om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Marts 2005

Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen og den tyske forbundskansler Gerhard Schröder  bliver enige om at etablere et initiativ for opførelsen af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Juni 2004

Den danske trafikminister Flemming Hansen mødes med sin tyske kollega Manfred Stolpe i Berlin. Her underskriver de en fælles erklæring om det videre arbejde hen imod realiseringen af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Oktober 1992

Den danske trafikminister Kaj Ikast og hans tyske kollega Günther Krause bliver i oktober enige om at indlede forundersøgelser vedrørende en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Undersøgelserne bliver udført i perioden 1995-1999.

Marts 1991

Femern-forbindelsen er for første gang på den officielle politiske dagsorden i Folketinget. Den danske trafikminister Kaj Ikast underskriver Statstraktaten om Øresundsforbindelsen med sin svenske ministerkollega, Georg Andersson. På svensk ønske lover Danmark at undersøge mulighederne for at etablere en fast forbindelse over Femern Bælt.

Mere om temaet