Femern
Search

Godkendelsesprocessen i Danmark

I Danmark er VVM-godkendelsen af Femern-forbindelsen udstedt af Folketinget med en anlægslov.

Den 28. april 2015 blev lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark vedtaget i Folketinget. Ud over anlægsloven er der udarbejdet en såkaldt Implementeringsredegørelse, som beskriver, hvordan projektet vil blive udmøntet i praksis, og hvordan naturhensyn vil blive varetaget på den danske side under anlægs- og driftsfase. Anlægsloven og Implementeringsredegørelsen baserer sig bl.a. på en VVM-redegørelse og et VVM-tillæg (Vurderinger af Virkninger på Miljøet), som Femern A/S har udarbejdet på vegne af transportministeren.

Som et led i VVM-processen har transportministeriet gennemført flere offentlige høringer. I høringsperioden har offentligheden – borgere, myndigheder, NGO’er og virksomheder – haft mulighed for at komme med idéer, forslag og kommentarer til projektet.

Femern A/S har samlet alt materiale til VVM-godkendelsen i Danmark på denne side: http://vvmdokumentation.femern.dk/

Spørgsmål og kommentarer fra høringsperioderne vedrørende VVM-dokumentationen blev besvaret i høringsnotater udarbejdet af Transportministeriet. På baggrund af bl.a. høringsnotater og VVM-redegørelse/VVM-tillæg udformede Transportministeriet forslag til en anlægslov.

Du kan finde anlægsloven her eller på Folketingets hjemmeside her.

Femern A/S lægger stor vægt på grundig information, og på at inddrage borgerne gennem hele planlægningen og godkendelsen af projektet.

Ved en række offentlige arrangementer både på Lolland og Fehmarn har Femern A/S besvaret mange spørgsmål og modtaget idéer fra borgere, berørte lodsejere, virksomheder og miljøorganisationer.

Selskabet har etableret lokale informationskontorer i Rødbyhavn på Lolland og i Burg på Fehmarn, hvor interesserede kan følge projektet og stille spørgsmål til de lokale medarbejdere.Den 28. april 2015 blev anlægsloven for Femern-forbindelsen vedtaget i Folketinget. Den udgør også miljøgodkendelsen i Danmark.