Femern
Search

Projektstatus

Arbejderne på Femern Bælt-tunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden skrider frem. På dansk side er hovedanlægsfasen gået i gang, og arbejdshavnen ved Rødbyhavn bygges som det første.

Byggepladsen til Femern Bælt-tunnelen ved Rødbyhavn er gjort klar, og etableringen af arbejdshavnen ved Rødbyhavn på Lolland er påbegyndt Arbejdshavnen bygges af det hollandske entreprenørkonsortium Fehmarn Belt Contractors (FBC), og forventes at stå klar ved udgangen af 2021.

Derudover har Femern A/S igangsat kontrakterne med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors (FLC) med virkning fra den 1. januar 2021. Med aktiveringen af anlægskontrakterne med FLC kan arbejdet med etablering af tunnelelementfabrikken og portal- og rampeanlægget gå i gang på dansk side.

Femern Bælt-forbindelsen blev godkendt i Danmark med Folketingets vedtagelse af anlægsloven i 2015. Dermed er projektets godkendelse, inklusive miljøgodkendelsen, på plads.

Også på tysk side er etableringen af Femern Bælt-tunnelen blevet godkendt. Godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten (APV-SH) udstedte myndighedsgodkendelsen i januar 2019. Der er rejst klager mod denne myndighedsgodkendelse, som forhandledes ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. De mundtlige forhandlinger af klagerne fandt sted i september og oktober 2020. Den 3. november afviste Forbundsforvaltningsdomstolen alle klager mod myndighedsgodkendelsen. Dermed har den højeste forvaltningsdomstol i Tyskland givet grønt lys for anlæg af den tyske del af Femern Bælt-tunnelen.

I april 2019 udstedte den kompetente myndighed i Slesvig-Hosten en såkaldt strakstilladelse til en række byggemodningsaktiviteter på Fehmarn. Det drejer sig særligt om miljømæssige foranstaltninger. Disse aktiviteter er til dels allerede udført.

Under disse forudsætninger forventes Femern Bælt-tunnelen aktuelt at åbne i 2029.

Statstraktaten mellem Danmark og Tyskland, som er ratificeret af begge landes parlamenter, udgør grundlaget for projektet.

Mere om temaet