Femern
Search

God fremdrift i Femern-projektet

Arbejdet med Femern-tunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden skrider frem. Alle nødvendige tilladelser er på plads i Danmark. Hovedentreprenørerne er udpeget, og økonomien er gransket grundigt. Nu mangler kun den administrative byggetilladelse fra myndighederne i Slesvig-Holsten.

Der er stor politisk opbakning til Femern-tunnelen – både i Danmark, Tyskland og EU. Statstraktaten blev ratificeret med et stort flertal i både Danmark og Tyskland.

Femern-projektet blev godkendt af Folketinget ved en anlægslov i 2015. Dermed er alle tilladelser, også miljøtilladelserne, på plads på dansk side.

I Tyskland er Femern-projektet vedtaget med stort politisk flertal, men tunnelprojektet mangler den administrative byggetilladelse fra myndighederne i Slesvig-Holsten. Femern-forbindelsens ansøgning var første gang i høring i 2014. Den anden runde høringer blev afsluttet i 2017.

Femern A/S har samarbejdet med 25 af de førende tyske rådgivningsvirksomheder inden for jura, miljø, sejladsforhold og sikkerhed for at sikre, at den tyske ansøgning er af høj kvalitet. 150 fortrinsvis tyske eksperter og specialister har arbejdet med at give svar på de tyske indsigelser, og alle dele af besvarelsen er kontrolleret af et af de førende advokathuse i Tyskland.

De tyske myndigheder og delstatsregeringen i Kiel vurderer, at udstedelsen af den endelige godkendelse vil være klar i 2018. Myndighedsgodkendelsen skal herefter formentlig afprøves ved en domstol. Det forudsættes i planerne at tage to år.

I 2016 blev der indgået betingede anlægskontrakter med to store internationale entreprenørkonsortier, der består af danske, tyske, franske og hollandske virksomheder. Kontrakterne dækker cirka 75 procent af byggeriet. De store tunnel-kontrakter blev indgået i 2016 og er betingede af den tyske myndighedsgodkendelse og bliver først aktiveret, når godkendelsen foreligger.

Femern-forbindelsen ventes at åbne i 2028.