Femern
Search

Proceduren for myndighedsgodkendelse

Tilladelse i Tyskland til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt gives på grundlag af en myndighedsgodkendelsesprocedure – på tysk kaldet ”Planfeststellungsverfahren”.

Det drejer sig om en særlig administrativ procedure, som er kendetegnet ved en omfattende inddragelse af borgere og organisationer, hvis interesser berøres af projektet, og af de myndigheder, hvis ansvarsområde berøres af projektet.

Femern A/S har sammen med delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) i Schleswig-Holstein (LBV-SH), afdeling Lübeck – projektejeren for vejdelen af den faste forbindelse over Femern Bælt på tysk territorium – udarbejdet ansøgningsmaterialet (PFU) og den 18. oktober 2013 ansøgt om en myndighedsgodkendelsesprocedure hos delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) i Schleswig-Holstein (LBV-SH), afdeling Kiel, som er den ansvarlige godkendelsesmyndighed.

Under den første høringsfase i sommeren 2014 havde offentligheden, myndighederne og organisationerne mulighed for at afgive indsigelser og udtalelser. Den første høringsfase endte med en høring, der blev gennemført af høringsmyndigheden fra juli til november 2015 og havde til formål at drøfte rettidigt indgivne indsigelser og udtalelser med interessenterne.

Den 13. juni 2016 har Femern A/S sammen med afdeling Lübeck i delstatsstyrelsen for vejanlæg og transport (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr) i Schleswig-Holstein indsendt en opdateret version af ansøgningsmaterialet og dermed ansøgt om projektændringen hos den ansvarlige godkendelsesmyndighed.

I forbindelse med den opdaterede ansøgning har høringsmyndigheden gennemført endnu en fuld offentlig høringsrunde, hvori  nye indsigelser og udtalelser blev indleveret. Som det er sædvane i høringsproceduren, har høringsmyndigheden fremsendt alle indvendinger til projektejeren og bedt Femern A/S besvare disse (på tysk kaldet "Erwiderungen"). Svarene fra Femern A/S på de fremsatte klagepunkter er nu blevet indsendt til høringsmyndigheden. Høringsmyndigheden vil på baggrund af både indsigelserne og svarene forberede den kommende offentlige høring.

I den offentlige høring vil indsigelserne og udtalelserne vedrørende det planlagte byggeprojekt blive drøftet i fælleskab mellem indsigere, myndigheder og Femern A/S. Derudover vil Femern A/S fortælle om planerne for projektet og besvare spørgsmål. Det tilstræbes så vidt muligt at finde frem til et kompromis mellem indsigernes og myndigheders interesser på den ene side og projektejerens interesser på den anden side.

Da den igangværende høringsproces udelukkende gennemføres af høringsmyndigheden, er det også dem som fastsætter og offentliggør datoerne for høringsmøderne. Du kan læse mere om godkendelsesprocessen på denne online portal (kun på tysk): https://planfeststellung.bob-sh.de/verfahren/07e48f40-b5c4-4a25-b5ec-800e585c8c3f/index.

Her kan du også finde yderligere dokumenter om den igangværende godkendelsesproces for byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, fx projektejerens svar på de hyppigst forekommende indsigelser. 

På denne hjemmeside kan man finde det komplette ansøgningsmateriale til myndighedsgodkendelsesproceduren. Femern A/S har frivilligt gjort ansøgningsmaterialet tilgængeligt for at informere offentligheden.

På denne hjemmeside kan man finde det komplette ansøgningsmateriale til proceduren for myndigheds-godkendelse. Femern A/S har frivilligt gjort ansøgningsmaterialet tilgængeligt for at informere offentligheden.

Femern A/S bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter, når du besøger hjemmesiden. Cookies bruges til at huske dine indstillinger, trafikmåling og til at vise målrettede annoncer til dig. Ved at klikke videre på hjemmesiden giver du samtykke til denne brug af cookies. Ønsker du ikke at acceptere brugen af cookies, er det nødvendigt at forlade hjemmesiden eller blokere cookies i din browser. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere her.

OK