Femern
Search

Godkendelsesprocessen i Tyskland

I Tyskland godkendes vej- og jernbaneprojekter normalt i en projektgodkendelsesproces, som udmønter sig i en samlet projektgodkendelse. Myndighedsgodkendelsen udstedes på grundlag af en projektansøgning, som blandt andet omfatter anlægsprojektets udformning, arealbehov, linjeføring, bygge- og anlægsmetoder og en vurdering af projektets miljøpåvirkninger.

Femern A/S udfærdiger ansøgningen i samarbejde med medansøgeren, LBV Lübeck, som er det slesvig-holstenske vejdirektorats afdeling i Lübeck (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck).

I henhold til tysk ret, er det nemlig kun en tysk myndighed, der kan ansøge om godkendelse af f.eks. motorveje på tysk territorium. Det betyder, at ansøgningen om myndighedsgodkendelse indgives af to parter i fællesskab: LBV Lübeck for vejdelen og Femern A/S for jernbanedelen på tysk territorium. 

Ansøgning i 2013

Ansøgningen om myndighedsgodkendelse af den tyske del af Femern Bælt-projektet blev afleveret første gang i oktober 2013 til den tyske godkendelsesmyndighed, det slesvig-holstenske vejdirektorat i Kiel (LBV Kiel). Ansøgningsmaterialet var i offentlig høring i 2014-2015. Der blev i forbindelse med høringen indgivet cirka 3.100 indsigelser og udtalelser fra privatpersoner, virksomheder, organisationer og myndigheder. 

På baggrund af de indkomne høringssvar fra den første høring, nye domstolskendelser på andre projekter, nye vejledninger, fornyede undersøgelser af miljøforholdene samt krav fra de tyske myndigheder, har Femern A/S og medansøgeren, LBV Lübeck, udbygget og opdateret ansøgningen på en række områder, efter tæt dialog med myndighederne og drøftelserne på de afholdte ikke-offentlige høringsmøder i efteråret 2015. Det drejer sig eksempelvis om en ny rapport i henhold til EU's Vandrammedirektiv, yderligere forslag til miljøkompensationer og miljømæssige kontrol- og overvågningsprogrammer.

Ansøgning i 2016

Femern A/S og LBV Lübeck ansøgte den 13. juni 2016 om godkendelse af den opdaterede projektansøgning. Den fornyede høring af de opdaterede ansøgningsdokumenter iværksattes af høringsmyndigheden i Slesvig-Holsten, LBV Kiel, med fremlæggelsen af ansøgningsdokumenterne for offentligheden den 12. juli 2016. Indsigelser til de opdaterede ansøgningsdokumenter skal indgives inden den 26. august 2016.

Femern A/S og LBV Lübeck ansøgte den 13. juni 2016 om godkendelse af den opdaterede projektansøgning.

Ansøgningen om myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen bygger på et omfattende undersøgelsesprogram, udført af især danske og tyske eksperter med hensyn til blandt andet miljø, sejladssikkerhed, geoteknik, tunnelsikkerhed samt beredskab og af selskabets tekniske rådgiver, Rambøll-Arup-TEC, der har forestået projekteringen af tunnelen. Ansøgningen indeholder således en detaljeret beskrivelse af den tunnel, som skal bygges, valget af linjeføring, byggemetoderne, alternative tekniske løsningsmodeller og ikke mindst projektets miljømæssige virkninger.

Find materialet online

Du kan finde links til det komplette ansøgningsmateriale fra oktober 2013 og juni 2016 nederst på denne side. 

Femern A/S bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter, når du besøger hjemmesiden. Cookies bruges til at huske dine indstillinger, trafikmåling og til at vise målrettede annoncer til dig. Ved at klikke videre på hjemmesiden giver du samtykke til denne brug af cookies. Ønsker du ikke at acceptere brugen af cookies, er det nødvendigt at forlade hjemmesiden eller blokere cookies i din browser. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere her.

OK