Femern
Search

Prisen for at køre gennem Femern-tunnelen

Femern-forbindelsen er brugerfinansieret. Indtægterne fra Femern-forbindelsen går til at tilbagebetale de lån, der har finansieret byggeriet. Det er samme model, der har finansieret Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

Det er Folketinget, der beslutter, hvor meget det skal koste at køre gennem Femern-tunnelen. De endelige takster på Femern-forbindelsen er der ikke taget stilling til endnu. Man kan forestille sig, at der vil være forskellige typer billetter og rabatter som for eksempel weekendbilletter, ligesom det er tilfældet på Øresunds- og Storebæltsforbindelsen.


Driving through the Fehmarnbelt Tunnel
DEN FASTE FORBINDELSE VIL KUNNE BETALE FOR SIG SELV PÅ 28 ÅR OG FINANSIERE DRIFT OG VEDLIGHOLDELSE AF FORBINDELSEN VED HJÆLP AF BRUGERINDTÆGTERNE I HELE TUNNELENS LEVETID.

Vidste du at...

... det også er politikerne i Folketinget, der beslutter taksterne for de faste forbindelser over Storebælt og Øresund?

... du kan finde analyser og prognoser, der er lavet om Femern-projektet i vores dokumentarkiv her?

For at vurdere økonomien i projektet har Femern A/S anvendt en beregningsteknisk gennemsnitpris på 494 kroner (2015-priser) for en personbil. Det svarede til prisen ved køb af et 10-turs kort på færgeforbindelsen Rødby-Puttgarden. Den tilsvarende gennemsnitstakst for lastbiler var 2.092 kroner i 2015-priser inklusiv moms.

Femern A/S har til opgave at sikre, at indtægterne fra brugene kan betale gælden tilbage. Indtægterne skal også dække driften og vedligeholdelse af tunnelen, men selskabet skal ikke tjene penge til ejeren. Den faste forbindelse vil kunne betale for sig selv på 28 år og finansiere drift og vedligeholdelse af forbindelsen ved hjælp af brugerindtægterne i hele tunnelens levetid. Tunnelen er bygget til at holde i mindst 120 år.

Den opdaterede finansielle analyse bag Femern-forbindelsen fra november 2020 kan findes her.