Femern
Search

EU og brugerfinansiering

Det er brugerne af Femern-forbindelsen, der betaler for tunnelen og de nye danske jernbaneanlæg fra Ringsted til Femern. Dem, der benytter tunnelen er altså dem, der finansierer den. Skatteyderne betaler ikke for projektet.

Femern-forbindelsen bygges efter den danske statsgarantimodel, der også har finansieret de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Modellen bygger på statsgaranterede lån, der tilbagebetales over tid med indtægterne fra brugerne. 

Der tages ikke penge fra andre infrastrukturprojekter, når Femern-forbindelsen opføres. Faktisk tilfører Femernforbindelsen ny og ekstra infrastruktur til Danmark, som ellers skulle betales med skattekroner, da Femern-forbindelsen også betaler for udbygningen af jernbanestrækningen fra Rødby til Ringsted for omkring 10 mia. kroner. EU giver desuden et stort milliardbeløb til projektet.

Det er brugerne der betaler – og de fleste er fra udlandet 

En af de største gevinster ved Femern-forbindelsen er, at den stigende transit-trafik mellem Centraleuropa og Skandinavien kan flyde af den korteste rute. Det sparer miljøet for store mængder CO2 og vognmænd og bilister sparer både tid og benzinudgifter. Et flertal af brugerne på forbindelsen vil være udlændinge, sådan er det også på færgeforbindelsen fra Rødby til Puttgarden i dag. 

Det er brugerne - ikke de danske skatteydere - der betaler for forbindelsen.

Vidste du at...

...størstedelen af brugerne på Femernforbindelsen er udlændinge?

...da det er brugerne der betaler, vil det i høj grad være trafikanter fra resten af Europa der betaler for forbindelsen?

...Femern forbindelsen er et højt profileret projekt i EU der derfor betaler en del af regningen for byggeriet?

...EU arbejder målrettet for at forbedre jernbanens forhold i Europa. Derfor er Femernprojektet meget populært, da togene slipper for at køre en 160 km lang omvej når de skal fra Skandinavien til kontinentet?EU støtter projektet økonomisk

Ud over brugerbetalingen modtager projektet medfinansieringer fra EU. Disse penge giver Europa-Kommissionen inden for rammerne af TEN-T-programmet (TEN-T står for Trans-European Transport Networks). 

Programmet har til formål at styrke det indre marked, blandt andet gennem forbedring af transportkorridorerne i Europa. Kommissionen har flere gange udtalt, at Femern-forbindelsen er et af de højest prioriterende projekter i Europa.

Støtten fra EU skal ikke betales tilbage. 

Femern tilfører ny infrastruktur til Danmark

Som et ekstra gode tilfører Femern-projektet desuden ny infrastruktur til Danmark. Jernbanestrækningen fra Rødbyhavn til Ringsted bliver opgraderet med to elektriske spor og gjort klar til hastigheder på op til 200 kilometer i timen.