Femern
Search

Status for Femern-tunnelens økonomi

Femern-forbindelsens anlægsbudget er på 52,6 mia. kroner. Heri indgår en reserve på 7 mia. kroner.

EU-kommissionen har udnævnt Femern-forbindelsen til et prioritetsprojekt og har foreløbig tildelt projektet 1,5 mia. kroner i støtte til projekteringsomkostninger og 4,4 mia. kroner til anlægsudgifter.

Forbindelsen brugerfinansieres efter samme model som de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Projektet har en tilbagebetalingstid på 36 år inklusiv opgraderinger til jernbanen mellem Ringsted og Rødby, der også finansieres via overskuddet fra tunnelen.

Femern-projektet blev godkendt af det danske folketing ved en anlægslov i 2015. I 2016 blev der indgået betingede anlægskontrakter med to store internationale entreprenørkonsortier, der består af danske, tyske, franske og hollandske virksomheder. Kontrakterne dækker cirka 75 procent af byggeriet.