Femern
Search

Økonomi

Femern-forbindelsen er brugerfinansieret. Økonomien i projektet er sund og robust.

Femern-forbindelsen er brugerfinansieret. Indtægterne fra Femern-forbindelsen går til at tilbagebetale de lån, der har finansieret byggeriet. Det er samme model, der har finansieret Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

Femern A/S fremlagde i februar 2016 en analyse af den samlede økonomi i projektet, herunder anlægsomkostninger, omkostninger til drift, vedligeholdelse og reinvesteringer, EU-støtte, trafikindtægter og renteudgifter. Analysen viste, at projektøkonomien er solid. Den finansielle analyse fra 2016 kan findes her.

I foråret 2020 blev Femern Bælt-forbindelsens finansieringsmodel godkendt af EU-kommissionen med en ny beslutning i kommissionen. Derfor har Femern A/S opdateret den finansielle analyse for projektet efter den endelige tyske godkendelse fra Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig den 3. november 2020.

Femern Bælt-forbindelsen har en tilbagebetalingstid på 28 år fra åbningen i 2029.

Finansdirektør Allan Christensen, Femern A/S, udtaler: ”Den finansielle analyse dokumenterer, at projektøkonomien er sund og robust. Dermed har vi et solidt finansielt grundlag for anlægsfasen efter den endelige tyske godkendelse”.

Den opdaterede finansielle analyse fra november 2020 kan findes her.

Femern-forbindelsens samlede økonomiske ramme på 55,1 mia. kr. (2015-prisniveau) er fastlagt i anlægsloven fra 2015. Femern A/S følger et anlægsbudget på 52,6 mia. kr. som vores styrings- og rapporteringsgrundlag, hvoraf 7,3 mia. kr. er reserver. Størrelsen af reserverne er fastlagt af revisions- og rådgivningsvirksomheden EY på baggrund af en grundig ekstern revision af projektets økonomi og risici.

Rapporten kan læses her på Transport- og Boligministeriets hjemmeside.

Femern Bælt-forbindelsen er brugerfinansieret


Mere om temaet