Femern
Search

Femern-forbindelsen i tal

Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog.


  • Femern-tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.
  • Tunnelen består af 79 enkeltelementer på hver 217 meter og 10 specialelementer med en kælderetage til brug for udstyr til tunnelens drift- og vedligeholdelse.
  • Et tunnelelement vejer 73.000 tons. Det svarer til 14.000 elefanter.
  • Den mængde stål, der bruges i tunnelen, svarer til cirka 50 Eiffeltårne. 
  • Op til 3.000 mennesker vil være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen.
  • Det tager ca. 8,5 år at bygge Femern-forbindelsen
  • Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.
  • Bilisterne kan køre 110 km/t i tunnelen. Elektriske tog kan køre gennem tunnelen med 200 km/t.
  • Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 52,6 mia. kr. i 2015-priser i anlægsloven. Du kan læse mere om projektets økonomi her.
  • Femern-forbindelsen er brugerfinansieret. Indtægterne fra Femern-forbindelsen går til at tilbagebetale de lån, der har finansieret byggeriet. Det er samme model, der har finansieret Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

NÅR TUNNELEN ER FÆRDIG, BLIVER DEN DÆKKET TIL MED SAND OG STEN. DYR OG MENNESKER, DER SVØMMER ELLER SEJLER OVER DEN, VIL SLET IKKE BEMÆRKE, AT DEN ER DER.

Mere om temaet