Femern
Search

Et europæisk projekt

EU spiller en vigtig rolle i moderniseringen af den europæiske infrastruktur. EU's medlemedlemslande ser en forbedring af den europæiske infrastruktur som en forudsætning for et effektivt indre marked og for den grønne omstilling i hele EU. Derfor støtter den Europæiske Union Femern-projektet.

EU støtter Femern-projektet gennem Connecting Europe Facility-programmet (CEF). Projektet har foreløbigt fået bevilget 4,4 mia. kr. (589 mio. EUR) og de tilhørende landanlæg med jernbanen har modtaget 870 mio. kr. (117 mio. EUR). Danmark forventer yderligere tilskud til projektet under det næste CEF-program, der løber fra 2021 til 2027.

Nedenfor finder du en række fakta om forholdet mellem Femern Bælt-projektet og EU:

  • Femern Bælt-tunnelen er et af de største og vigtigste infrastrukturprojekter i Europa.
  • Projektet fjerner en af flaskehalsene i transportkorridoren mellem Skandinavien og Middelhavet, der strækker sig fra Nordskandinavien til Malta. Den såkaldte ScanMed-korridor er en af ni prioriterede transportkorridorer inden for EU.
  • Femern Bælt-tunnelen bidrager til EU's klimamål for 2050 ved at reducere transportafstande og rejsetid for jernbanetransport mellem Skandinavien og Centraleuropa. Den forbedrer derfor konkurrenceevnen for lavemissionstransport af gods og passagerer.
  • Projektet er et vigtigt element i EU's transportpolitik med en effektiv transportkorridor mellem Østdanmark og Nordtyskland. Det forbedrer mobiliteten og støtter dermed den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser inden for EU.
  • Femern Bælt-tunnelen med de tilhørende landanlæg i Danmark og Tyskland er en forudsætning for en ny, integreret region, der omfatter København/Malmø og Hamborg.
  • Den europæiske medfinansiering af det samlede Femern Bælt-projekt forventes at nå op på mindst 10 procent af anlægsomkostningerne. EU-tilskud tildeles særlig vigtige i grænseoverskridende infrastruktur som Femern Bælt-tunnelen.
  • EU-Kommissionen har erklæret Femern Bælt-tunnelen for et af Europas vigtigste infrastrukturprojekter og en del af rygraden i den europæiske økonomi.