Femern
Search

Ulla Schaltz, Direktør

Fortiden spiller en vigtig rolle

Nok er Femern Bælt-tunnelen et projekt for fremtiden – men fortiden spiller en vigtig rolle. Forud for byggeriet skal den enorme byggeplads undersøges grundigt for fund af arkæologisk interesse, der ellers kunne gå tabt.

Der er et klassisk paradoks i forholdet mellem store byggeprojekter og arkæologer. Når man bygger, så vil man helt uundgåeligt komme til at ødelægge noget kulturarv. Omvendt giver et projekt som Femern Bælt-tunnelen arkæologer mulighed for at dokumentere fund, som man ellers aldrig ville have opdaget.

Undersøgelserne har allerede resulteret i en række opsigtsvækkende fund fra stenalderen, der tyder på, at området har indgået i en kæde af sofistikerede handelsforbindelser – længe før Romerne anlagde deres berømte vejnet. For eksempel er der fundet en stenøkse af en bjergart, der stammer fra området omkring Tjekkiet og Ungarn.

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen har givet os en helt unik mulighed for at undersøge et stort sammen-hængende område. Normalt får vi kun enkelte brikker, men her har vi nok til at samle et helt puslespil, der viser livet og samfundet for nogle af de første mennesker i Danmark.

Normalt får vi kun enkelte brikker, men her har vi nok til at samle et helt puslespil.