Femern
Search

Michael Løvendal Kruse, Repræsentant, Danmarks Naturfredningsforening

Naturen kender ingen grænser

Danmarks Naturfredningsforening har som rådgiver deltaget i arbejdet med den faste forbindelse over Femern Bælt helt fra begyndelsen, da man ved, at et så gigantisk projekt helt sikkert vil påvirke naturen og miljøet.

Vi ser os selv som garant for, at naturens synspunkter bliver varetaget bedst muligt. Vores opgave er at sikre, at byggeriet sker mest skånsomt, og at naturen kompenseres, når det er nødvendigt. Derfor vil der blandt andet blive skabt 300 hektar ren natur øst for Rødbyhavn.

Vi ser samtidig Femern Bælt-tunnelen som et meget vigtigt klima-projekt. Tunnelen vil styrke transport af gods og passagerer med den mest klimavenlige transport, der findes – elektriske tog.

Visionen er, at det bliver det hurtigste og mest naturlige at tage toget, når man skal rejse i Nordeuropa.

Forbindelsen binder dermed ikke blot Danmark og Tyskland sammen. Det bliver også en trafikal hovedåre i Europa og en del af fremtidens løsninger på klima-problemerne.

Man skal huske, at naturen kender ingen grænser.


Vi ser samtidig Femern Bælt-tunnelen som et meget vigtigt klima-projekt.