Femern
Search

Fakta om Femern Bælt-regionen

Femern Bælt-regionen er en mangfoldighedens region. Den omfatter ikke kun tre forskellige europæiske lande, men også mange delområder af helt forskellig karakter.

Hamborg og København er typiske storbyer med alt, hvad dertil hører. Lolland og Fehmarn er derimod forholdsvis tyndt befolkede områder. Med Femern Bælt-tunnelen vil de vokse endnu tættere sammen.

En region vokser sammen

Geografisk strækker Femern Bælt-regionen sig fra Hamborg over delstaten Slesvig-Holsten og den vestlige del af Mecklenburg-Vorpommern, de danske øer Lolland, Falster og Sjælland til Skåne i Sydsverige. To stræder har historisk adskilt regionen, Øresund mellem København og Malmø og Femern Bælt mellem Fehmarn og Lolland. Siden 2000 har Øresundsbroen forbundet Danmark og Sverige. Med Femern Bælt-tunnelen vokser regionen fuldstændig sammen – og det giver nye muligheder for at samle hele regionens styrker. Det arbejdes der allerede på i en lang række organisationer, der opererer på tværs af landegrænserne, herunder for eksempel Femern Bælt Komitéen, Fehmarnbelt Development, Fehmarnbelt Business Council (FBBC), STRING og Baltic Development Forum.

Projekter på tværs af landegrænserne

  • Turistorganisationerne Ostsee-Holstein-Tourismus og Østdansk Turisme ønsker at positionere sig som en fælles "destination Femern Bælt" for at tiltrække flere gæster til regionen.
  • Jobcentrene i Lübeck og på Lolland vil udbygge arbejdsformidlingen hen over Femern Bælt.
  • Handwerkskammer Lübeck og den danske erhvervsskole CELF vil muliggøre udveksling af elever.
  • I projektet BeltScience arbejder universiteterne i Lübeck og Roskilde på en universitetsuddannelse på tværs af landegrænserne.
  • På sundhedsområdet forsker universitetshospitalet i Lübeck og sygehuset i Næstved i alternative kræftbehandlinger.

Femern Bælt-tunnelen rummer en stor mulighed for at binde hele Femern Bælt-regionens styrker endnu tættere sammen.