Femern
Search

Klimafokus i milliardudbud på Femern-tunnelen

29-01-21

Femern-tunnelen skal drives klimavenligt med grøn strøm og med fokus på energieffektivitet og fremtidssikrede løsninger, der kan sikre udnyttelsen af ny teknologi og håndtere den grønne omstilling af transportmidlerne på vej og bane. Det er kernen i det udbud, som Femern A/S nu sender i markedet.

Femern-tunnelens elektriske indmad er en af de helt store opgaver på den 18 kilometer lange forbindelse til Tyskland. Kontrakten, som omfatter udluftning, belysning, sikkerhedssystemer og vedligehold, udbydes som en totalentreprise til 750 mio. euro (ca. 5,5 mia. kr.).

Det er ikke alene kontraktens størrelse, der sender den op i den internationale sværvægtsklasse. For at Femern-tunnelen skal bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren skal de mange elektriske og mekaniske installationer være så energieffektive som muligt. For selvom strømmen til driften af tunnelen ved åbningen i 2029 vil komme fra vedvarende energikilder, skal den leverede strøm også bruges så effektivt som muligt.

Høj mobilitet og energieffektivitet er vigtige elementer i vores arbejde på gøre Femern-tunnelen til en attraktiv forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Vi har i det nye udbud fokus på, at sænketunnelen bliver forberedt til udnyttelse af nye teknologier og betjening af fremtidens forskellige grønne transportformer”, siger adm. direktør i Femern A/S, Claus F. Baunkjær.

Udbuddet dækker både levering og installering af tunnelens omfattende systemer og elektriske installationer. Femern A/S gennemfører udbud og prækvalifikation i 2021 med forventet tildeling af kontrakten ved årsskiftet 2022/23.

Udbudsmateriale kan findes her.

Mobilitet og energieffektivitet har høj prioritet.

Om Femern Bælt-forbindelsen

Femern-forbindelsen bygges som en 18 km lang sænketunnel til biler og tog mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsfasen er godt i gang med opførelse af den store tunnelfabrik i Rødbyhavn og den tilhørende arbejdshavn. Når selve tunnelen er klar, skal de elektriske og mekaniske dele installeres.

Tunnelen forventes at åbne for trafik i 2029 med en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor til højhastighedstog. Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.