Femern
Search

Danske eksperter tester sejladssikkerhed ved Femern-byggeri

05-02-21

Sikkerheden for skibstrafikken er i højsædet, når Femern-tunnelen skal bygges i Femern Bælt. Femern A/S har sammen med FORCE i Lyngby gennemført omfattende simuleringer og testet samarbejdet med de operatører, der overvåger skibstrafikken døgnet rundt.

40.000 fartøjer passerer hvert år gennem Femern Bælt. Derfor er sikkerheden for skibstrafikken under byggeriet af Femern-tunnelen et særligt fokusområde for Femern A/S.

FORCE’s eksperter har hjulpet med at teste sejladssikkerheden ved hjælp af meget realistiske computersimuleringer af sejladsforholdene for skibstrafikken forbi byggeriet af Femern-tunnelen i Femern Bælt.

Testen foregår i et virtuelt miljø med kopier af rigtige skibsbroer, radiokommunikation med operatører og computersimuleret skibstrafik uden for vinduerne.