Femern
Search

Afsluttende retsmøder i Leipzig om den tyske godkendelse af Femern Bælt-tunnelen

20-09-20

Den 22. september begynder de mundtlige retsmøder vedrørende den tyske godkendelse af Femern Bælt-tunnelen i Leipzig.

De afsluttende mundtlige retsmøder vedrørende den tyske godkendelse af Femern-tunnelen gennemføres fra den 22. september 2020 til den 8. oktober 2020 ved Forbundsforvaltnings-domstolen i Leipzig.

Den 18 kilometer lange kombinerede jernbane- og vejtunnel kommer til at forbinde Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden på den tyske ø Fehmarn. Projektet er i Danmark godkendt ved en anlægslov i Folketinget.

I begyndelsen af 2019 udstedte godkendelsesmyndigheden i delstaten Slesvig-Holsten den omfattende myndighedsgodkendelse for den tyske del af Femern-tunnelen. 
Det er normalt, at der kommer klager imod delstaternes myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter. Disse klager skal nu behandles ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig.

”Vi er naturligvis meget tilfredse med, at vi nu også kan få en afslutning på den retslige del af den tyske godkendelsesproces. Vi går velforberedt ind til retsmøderne, men også med stor respekt for arbejdet i de kommende uger", udtaler Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i det danske bygherreselskab Femern A/S.

Det statsejede selskab Femern A/S har til opgave at realisere statstraktaten mellem Danmark og Tyskland, og retssagen i Leipzig er sidste skridt, inden byggeriet kan gå i gang i Tyskland.

I Danmark er den primære byggeplads på Lolland byggemodnet og klargjort til det store anlægsprojekt. Anlægget af den store arbejdshavn i Rødbyhavn er ligeledes gået i gang, og arbejdet med tunnelelementfabrikken starter næste år. Femern-projektet er på forhånd planlagt, så anlægsarbejderne begynder på dansk side.

På den tyske side vil anlægsarbejderne starte, når der gives grønt lys fra Forbundsforvaltningsdomstolen. Det er der taget højde for i den samlede tidsplan for projektet.

Femern Bælt-tunnelen ventes at stå færdig i 2029.

Pressekontakt:

Morten Kramer Nielsen
Kommunikationschef
mkn@femern.dk, tlf. 30709939