Femern
Search

Klimastrategi for Femern-tunnelen

06-11-20

Femern A/S fremlægger et arbejdspapir, som præsenterer hovedelementerne i klimastrategien for projektet. Fremlæggelsen er samtidig en invitation til dialog.

Byggeriet af Femern-tunnelen er på vej ind i den fulde anlægsfase efter den tyske godkendelse kom endeligt på plads den 3. november 2020. 

Den store arbejdshavn ved Rødbyhavn er under opførelse, og fra nytår starter anlægget af tunnelelementfabrikken.

Klima og miljø er en integreret del af Femern A/S´ arbejde. Det gælder i anlægsfasen. Det gælder, når tunnelen åbner og dermed bidrager til den grønne omstilling af transportsektoren med fuld elektrificeret jernbane og moderne og effektiv vejforbindelse som del af en integreret transportkorridor.

Femern A/S fremlægger et arbejdspapir, som præsenterer hovedelementerne i klimastrategien for projektet.

Klimastrategien er bygget op omkring fire spor.

  • Femern-forbindelsen skal bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren og udviklingen af fremtidens bæredygtige transportnetværk

  • Femern-forbindelsen skal bygges så klimavenligt som muligt

  • Femern A/S fremmer udviklingen af en grøn bygge- og anlægssektor

  • Tunnelen skal drives klimavenligt

Femern A/S inviterer til dialog om tiltagene, og gode ideer kan derfor indsendes på klimatunnel@femern.dk.


Kontakt: Kommunikationschef Morten Kramer Nielsen, Femern A/S, på tlf.: 3070 9939

Læs mere: Arbejdspapir om klimastrategien på Femern-projektet