Femern
Search

Megamaskiner bygger Europas største arbejdshavn

20-05-20

Der skal store maskiner og fartøjer til, når Europas største arbejdshavn skal udgraves til byggeriet af Femern-tunnelen. Lige nu er materiel fra Holland på vej til Rødbyhavn på Lolland, hvor det store havneanlæg skal ligge.

Arbejdshavnen bliver 500.000 kvadratmeter og skal bruges under byggeriet af den 18 kilometer lange Femern-tunnel mellem Danmark og Tyskland. 

”Havnen bliver Europas største arbejdshavn og er helt afgørende for byggeriet af selve tunnelen. Vi får brug for enorme mængder af byggematerialer, som skal sejles ind til havnen. Og det er også her fra, at de færdige tunnelelementer sejles ud til deres endelige plads på havbunden i Femern Bælt,” siger Pedro da Silva Jørgensen, der er projektchef i Femern A/S. 

Derfor ankommer stendumperen ”Fede Fetsy” og tre store pramme som de første fartøjer til Rødbyhavn her i maj. 

”Fede Fetsy” lever med sine 60 meter i længden og 20 meter i bredden i høj grad op til sit navn. Stendumperen skal placere de tusindvis af tonstunge granitblokke, som bliver til nye moler 500 meter ud fra kysten. 

”Molerne skal skærme arbejdshavnen fra de daglige belastning fra bølgerne og holde til stormvejr langs den lollandske kyst under tunnelbyggeriet. Der er brug for kvalitet til opgaven, og det får vi fra de norske stenbrud, hvor granitblokkene i disse uger sprænges direkte ud af fjeldet, inden de sejles ned til os,” siger Pedro da Silva Jørgensen. 

Samtidig arbejdes der på højtryk på værfter i Rotterdam i Holland med at klargøre flere pramme og andre sejlende maskiner, som snart bliver sat i sving på havnebyggeriet. 

Den første store gravemaskine ”Simson” bliver lige nu udrustet med specialudstyr til opgaven i Femern Bælt. ”Simson” er et regulært monster på 68 meter gange 23 meter. Dens gigantiske skovl kan grave på 30 meter dybt vand og kan rumme 34 kubikmeter eller 300 fyldte trillebøre i et snuptag. 

”Simson” skal udgrave arbejdshavnens bassin og sejlrende. De mange kubikmeter opgravet materiale bliver derefter fragtet på pramme ind til kysten og indgår i en større landvinding med adskillige hektarer ny natur og rekreative områder på Lolland. 

”Vi forventer, at mindst 14 forskellige anlægsfartøjer og søgående gravemaskiner kommer til at arbejde benhårdt på arbejdshavnen fra maj i år og et godt stykke ind i 2021. Vi skal have havnen klar hurtigst muligt til at forsyne den store byggeplads og udskibningen af tunnelelementer,” siger Pedro da Silva Jørgensen. 

I 2021 begynder også arbejdet på at bygge elementfabrikken, som bliver omdrejningspunktet for tunnelbyggeriet. Første tunnelelement forventes at kunne blive sænket på plads i 2024. 
Femern-tunnelen forventes at stå færdig i 2029, hvor en tur til Tyskland derefter vil tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog.

Havnen bliver Europas største arbejdshavn