Femern
Search

Kommende udbud af kontrakter for elektriske og mekaniske installationer på Femern Bælt-tunnelen

15-07-20

Femern A/S har udsendt information om udbudsprocesserne.

Anlægsfasen for tunnelprojektet er i gang med opførelse af arbejdshavnen ved Rødbyhavn. Byggeriet af den kommende arbejdshavn ved Rødbyhavn blev indledt 1. november 2019. Primo 2021 opstartes kontrakten for etablering af tunnelelementfabrikken mv.

Ud over arbejdet med selve tunnelen skal der i de kommende år indgås større kontrakter for udførelse af alle de elektriske og mekaniske installationer i tunnelen, dvs. ”indmaden” i tunnelen (TEM-kontrakten), samt etableringen af en ny transformatorstation øst for Rødbyhavn (TPS-kontrakten), der blandt andet skal levere strøm til tunnelen og de elektriske tog.

Femern A/S har udsendt informationsskrivelser (såkaldte ”PIN”), der varsler igangsættelsen af udbudsprocessen og beskriver det overordnede indhold i de to kommende udbud med henblik på at give markedet mulighed for at forberede sig på de kommende udbud, herunder f.eks. i forhold til konsortiedannelser mv.

Informationen er offentliggjort i EU-organet Tenders Electronic Daily (TED):

PIN for TEM-kontrakten

PIN for TPS-kontrakten

Som led i udbudsprocessen forventer Femern A/S at afholde en såkaldt ”Industry Day” i København i slutningen af 2020, hvor projektet og de planlagte udbud præsenteres for interesserede tilbudsgivere.

Det planlægges at udsende udbudsbekendtgørelse for TEM-kontrakten inden udgangen af 2020 og efterfølgende for TPS-kontrakten. Prækvalificeringen af tilbudsgivere på udbuddene planlægges afsluttet i midten af 2021, og den endelige indgåelse af kontrakterne forventes at ske i anden halvdel af 2022.

Eksempler på elektriske og mekaniske installationer i Femern Bælt-tunnelen

  • Kørestrøm til elektrificeret jernbane
  • Ventilation
  • Belysning
  • Sikkerheds- og overvågningssystemer
  • Nøddøre
  • Brandslukningssystemer
  • Elevatorer
  • Afvanding
  • Kabel- og rørføringer
  • Kontrolsystemer mv