Femern
Search

Femern A/S igangsætter hovedanlægsfasen for Femerntunnelen

24-04-20

Femern A/S igangsætter nu hovedanlægskontrakterne med det internationale entreprenørkonsortium Femern Link Contractors (FLC) med virkning fra 1. januar 2021. Det betyder, at byggeriet af Femern-tunnelen går i gang herunder i første omgang den store tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn.

I november 2019 begyndte hovedanlægsfasen for Femern Bælt-tunnelen. Her trådte kontrakten med det hollandske entreprenørkonsortium Fehmarn Belt Contractors (FBC) om den nye store arbejdshavn ved Rødbyhavn i kraft. Den nye arbejdshavn forventes færdigbygget inden udgangen af 2021. Endvidere har EU-Kommissionen i marts 2020 godkendt finansieringsmodellen for Femern Bælt-tunnelen.

Dermed er vejen banet for at iværksætte arbejdet med den store tunnelelementfabrik samt portal- og rampeanlæg ved Rødbyhavn. Arbejdshavnen er indgangen til byggeriet af tunnel-elementfabrikken, og det bliver fra arbejdshavnen, at de 73.000 tons tunge tunnelelementer til sin tid skal sejles ud i Femern Bælt.

Tunnelelementfabrikken alene bliver med et fabriksareal svarende til 200 fodboldbaner en af de største fabrikker i Danmark, og den samlede byggeplads bliver den største af sin art i Nordeuropa. Fabrikken bliver den markante hjørnesten i byggeriet af verdens hidtil længste sænketunnel.

De igangsatte kontrakter med FLC-konsortiet rummer aktiviteter for i alt 28 mia. kroner (2020-priser).

”Det er naturligvis meget tilfredsstillende, at vi nu kan bringe tunnelprojektet afgørende videre i tæt samarbejde med vores dygtige entreprenører. Det er en historisk dag for Femern-projektet”, udtaler administrerende direktør Claus F. Baunkjær, Femern A/S.

Aktiveringen af kontrakterne sker i respekt for den igangværende tyske godkendelsesproces af Femern Bælt-tunnelen. Femern A/S modtog i februar 2019 den underskrevne godkendelse fra myndighederne i Slesvig-Holsten. Den tyske Forbundsforvaltningsdomstol behandler i øjeblikket klager over godkendelsen, og retten har fastlagt datoer for de afsluttende mundtlige retsmøder til efteråret 2020.

Femern A/S er allerede i gang med en række bygningsmodningsaktiviteter for tunnelbyggeriet på den tysk side ved Puttgarden, så man er klar til at gå videre, når den tyske retssag giver mulighed for det.


Faktaark: Hvad omfatter de igangsatte kontrakter med FLC

Video-animation af Femern-byggeriet

Illustrationer af elementfabrikken og arbejdshavnen