Femern
Search

Femern-projektet får grønt lys af de tyske myndigheder til forberedende arbejder i Tyskland

03-05-19

Femern A/S har fået tilladelse af de tyske myndigheder til en række anlægsforberedende arbejder til Femern Bælt-tunnelen i Tyskland.

Femern A/S og den tyske projektpartner LBV Lübeck har fået grønt lys af de tyske myndigheder til en række anlægsforberedende arbejder til Femern Bælt-tunnelen ved Puttgarden i Tyskland. 

Med en såkaldt strakstilladelse, som den tyske godkendelsesmyndighed nu har udstedt, kan arbejderne udføres, mens eventuelle klager mod den tyske godkendelse behandles.

”Med strakstilladelsen fra myndighederne i Slesvig-Holsten kan vi gå i gang med de indledende byggemodningsaktiviteter i Tyskland. Det styrker projektets tidsplan”, siger Claus F. Baunkjær, adm. direktør i Femern A/S. 

”Aktiviteterne på øen Fehmarn har især fokus på miljøbeskyttende tiltag og kommer til at ske i tæt og åben dialog med kommunen og lokalbefolkningen.”

Der etableres blandt andet et paddehegn ved den kommende byggeplads på Femern for at beskytte f.eks. vandsalamanderne, der lever i området. Derudover skal der etableres og omlægges forsyningsledninger og foretages geotekniske undersøgelser. Dette sker som led i forberedelserne til byggeriet af blandt andet tunnelportalen på den tyske side. 

Femern A/S har inviteret de tyske miljøorganisationer Naturschutzbund Deutschland (NABU), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) og Landesnaturschutzverband (LNV), og miljømyndigheder på besigtigelse på den kommende byg-geplads, ligesom de inviteres til dialog om aktiviteterne. 

”Som bygherre vil Femern A/S nøje følge anvisninger og krav fra de tyske myndigheder i hele projektforløbet”, siger Henrik Christensen, teknisk direktør i Femern A/S. 

Byggemodningsaktiviteterne på Femern er med til at sikre, at selve anlægsarbejdet i Tyskland kan begynde, så snart den tyske domstol har færdigbehandlet klagerne over myndighedsgodkendelsen.

På den danske side, hvor hovedparten af byggeriet skal finde sted, er anlægsarbejdet godt i gang. I øjeblikket byggemodnes byggepladsen ved Rødbyhavn, og senere på året går arbejdet med at anlægge den store arbejdshavn i gang. Materialer til byggeri af tunnelelementfabrikken vil blive sejlet ind via havnen, og tunnelelementer vil blive skibet ud på havet herfra.