Femern
Search

Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen

26-03-19

Forligskredsen bag den faste forbindelse over Femern Bælt har besluttet at iværksætte en række større anlægsaktiviteter i Rødbyhavn på Lolland.

Femern A/S er blevet anmodet om at indgå aftale med de entreprenørkonsortier, der skal bygge Femern Bælt-tunnelen, om igangsættelse af en en række større anlægsaktiviteter på dansk side i Rødbyhavn. Det har forligskredsen bag den faste forbindelse under Femern Bælt besluttet i dag.

”Vi tager nu hul på et nyt kapitel af Femern-projektet. Med iværksættelse af en række store anlægsaktiviteter på dansk side udnytter vi tiden bedst muligt og sikrer fremdrift i projektet. Det er et meget vigtigt skridt i realiseringen af projektet”, siger Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S.

De konkrete anlægsaktiviteter, der vil finde sted ved Rødbyhavn på Lolland, er:

  • Anlæg af den store tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn. Fabrikken skal støbe de 89 tunnelelementer af beton, der tilsammen udgør Femern Bælt-tunnelen.
  • Etableringen af en ny arbejdshavn ved Rødbyhavn. Materialer til byggeri af fabrikken vil blive sejlet ind via havnen, og tunnelelementer vil blive skibet ud på havet herfra.
  • Etableringen af tunnelportalen på Lolland. De første tunnelelementer vil blive nedsænket og koblet på den danske portal.
  • Etableringen af beboelses- og administrationsfaciliteter til brug for Femern A/S, tunnelarbejdere og entreprenører.
  • Bestilling af særligt marint udstyr, herunder de maskiner der skal bruges til at grave tunnelrenden mellem Rødby og Puttgarden.
  • En række øvrige mindre forberedende arbejder.

Iværksættelsen af anlægsaktiviteterne betyder, at Danmark får bedre muligheder for at udnytte de 4,4 mia. kroner, som EU-kommissionen har tildelt Femern-tunnelen i støttemidler. Samtidig sikrer anlægsaktiviteterne, at Femern-tunnelen kan åbne i 2028. 

Forligskredsens beslutning kommer på baggrund af den tyske myndighedsgodkendelse af Femern-tunnelen, som Femern A/S modtog i december 2018. Myndighedsgodkendelsen kan blive indbragt for den tyske Forbundsforvaltningsdomstol, men retssagen har ikke betydning for anlægsarbejderne i Danmark.

Anlægsarbejderne på dansk side forventes påbegyndt i efteråret 2019.

Aftaleteksten i forligskredsen

Fakta: Tunnel-elementfabrikken

Fakta: Portaler og Ramper

Fakta: Arbejdshavnen

Fakta: Beboelses- og Administrationsfaciliteter

Sådan skal Femern-tunnelen bygges.

For mere information: Jens Villemoes, pressechef, Femern A/S, jvi@femern.dk, 33 41 44 27