Femern
Search

Risiko og reserver på Femern-projektet

11-03-18

Revisions- og rådgivningsfirmaet EY bakker op om de resultater, som Femern A/S er kommet frem til for så vidt angår reserver, risikofordeling og risikostyring af Femern-projektet.

I en kommentar til et indlæg fra transportministeren lørdag den 10. marts anfører Jyllands-Postens redaktion følgende:

”Ministerens interesse i at tale Jyllands-Postens afsløringer af skrøbeligheden i Femernprojektets økonomi ned er åbenbar. Redaktionen kan imidlertid ikke genkende ministerens udlægning af sagen, herunder forholdene omkring EY-rapporten. EY’s beregning af anlægsreserven på 7,3 mia. kr. tager netop udgangspunkt i Femerns eget risikoregister. EY har ikke foretaget en samlet beregning af den nødvendige reserve på baggrund af historiske data fra en bred vifte af andre projekter, som Bent Flyvbjerg efterlyser.”

Foreløbige bemærkninger:

Det fremgår helt eksplicit af EYs rapport, at vurderingerne netop er baseret på sammenligninger med andre projekter, herunder internationale projekter.

Af rapportens side 66 fremgår det således, at Transportministeriet bad EY foretage følgende:

”En sammenligning af Femern Bælt-projektets risikoregister og -data med sammenlignelige internationale projekter.”

Om fremgangsmåden for sammenligningen skriver EY videre på side 66: ”Med baggrund i analysen af Femern Bælt-projektets risikoregister, besvarelse af spørgsmål 1, 2 og 3 i nærværende rapport og ved inddragelse af erfaringer fra sammenlignelige projekter vil EY estimere behovet for reserver i anlægsbudgettet og beskrive de anvendte forudsætninger.”

EY anerkendte i sin kvalitetssikring styrken i Femern-projektets tilgang og påpegede, at såvel identifikation som kvantificering af risici i høj grad er båret af konkrete erfaringer fra arbejdet med bl.a. Storebælt, Øresund og Malmø City-tunnelen, jf. rapportens side 75.

EY har i den eksterne kvalitetssikring gennemgået og sammenlignet Femern-projektets risikoregister og projektets risikohåndtering med en række internationale anlægsprojekter, som var verdensledende på området. EY anførte i den forbindelse, at arbejdet med risikoidentifikation, risikoanalyse, risikovurdering og risikohåndtering på Femern Bæltprojektet var sammenligneligt med de udvalgte referenceprojekter.

På side 81 i rapporten skriver EY om sammenligningen: ”I dette afsnit sammenlignes af Femern Bælt-projektets kvantificering af deres risikoregister (omkostningerne, der knytter sig til de forskellige risici) med EY’s benchmarkingprojekters kvantificering af risici.”

EY foretog sammenligningen med udgangspunkt i deres og deres internationale afdelingers viden om andre store projekter. Det gælder både i forhold til vurderingen af risici i den tyske proces, men også i forhold til alle de mere anlægstekniske risici. Det fremgår af rapportens side 7, at: ”Arbejdet er gennemført af EY’s eksperter inden for store danske og internationale infrastrukturprojekter med indgående kendskab til udbudsprocesser, risikostyring, risikofordeling og vurdering af reservebehov i store og komplekse infrastrukturprojekter”.

For så vidt angår vurderingen af risici knyttet til den tyske proces angiver EY: ”For at sikre det bedst mulige grundlag har EY derfor foretaget en screening af relevante projekter i tæt samspil med tyske eksperter”. De nævnte eksperter angives som: ”Medarbejdere i EY Frankfurt med speciale i infrastruktur og Andreas Weise, ekspert og tidligere kontorchef i Transportministeriet NordRhein-Westphalen”, jf. rapportens side 13.

EY analyserede og vurderede følgende tyske projekter, jf. rapportens side 14:

 • Emssperrwerk (stormflodssikring af floden Emsen)
 • Elbquerung A20 (etablering af overgang over floden Elben)
 • Elbvertiefung (uddybning af floden Elben fra Hamborg mod Nordsøen)
 • Weservertiefung (uddybning af floden Weser fra Bremen mod Nordsøen)
 • A20 – Bad Segeberg (etablering af motorvejsstrækning)
 • Nord Stream (etablering af gasledning under Østersøen fra Tyskland til Rusland)
 • Nord-Ostsee Kanal (udretning/udvidelse af Kielerkanalen)
 • Rügenbrücke (etablering af ny bro til øen Rügen ved Stralsund)
 • Nordlink (etablering af elkabel under Nordsøen mellem Tyskland og Norge)

For så vidt angår vurderingen af Femern-projektets risici og håndtering heraf har EY blandt andet foretaget følgende internationale sammenligninger, jf. rapportens side 32:
 • En sammenligning af de centrale risikofaktorer i Femern Bælt-projektet med risikofaktorerne i andre typer af store internationale projekter og disse faktorers forhold til den samlede budgetmæssige reserve, som der skal være i denne type projekter.
 • En vurdering af graden af overensstemmelse mellem Femern Bælt-projektets risikostruktur og andre store sammenlignelige internationale projekters risikostruktur.


Man fristes til at spørge, om Jyllands-Posten overhovedet har læst den rapport fra EY, som de kritiserer så voldsomt, og som tilsyneladende er hele omdrejningspunktet i JPs kritik af økonomien i Femern-projektet. Projektets finansielle grundlag er gennemanalyseret og trykprøvet efter alle kunstens regler, hvilket JP selv kan overbevise sig om ved at sætte sig grundigere ind i det offentligt tilgængelig materiale.

Femern A/S bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter, når du besøger hjemmesiden. Cookies bruges til at huske dine indstillinger, trafikmåling og til at vise målrettede annoncer til dig. Ved at klikke videre på hjemmesiden giver du samtykke til denne brug af cookies. Ønsker du ikke at acceptere brugen af cookies, er det nødvendigt at forlade hjemmesiden eller blokere cookies i din browser. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere her.

OK