Femern
Search

Oversigt over dokumentation af Femern-projektet

12-03-18

Femern-tunnelen er danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Den 18 kilometer lange tunnel kommer til at binde Danmark og Tyskland, Europa og Skandinavien tættere sammen til gavn for blandt andet erhvervsliv og turisme.

Projektets økonomiske fundament er solidt og veldokumenteret i en lang række rapporter, der beregner og kvalificerer blandt andet trafikprognose og den økonomiske reserve. 

Rapporterne er listet nedenfor.

Trafik

Ekstern kvalitetssikring af den opdaterede trafikprognose af Femern Bælt-projektet
COWI ekstern kvalitetssikring af prognosen for Femern-tunnelen, november 2015, som bekræfter at prognosen er troværdig og giver et retvisende billede. Læs rapporten her

Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt
Sammenfatning af Trafikprognosen for Femern Bælt baseret på Fehmarnbelt Forecast 2014. Læs rapporten her

Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002
De tyske trafikeksperter Intraplan/BVUs trafikprognose for Femern Bælt-forbindelsen. Læs rapporten her

Fehmarnbelt Forecast 2014 - Update of the FTC-Study of 2002 – ANNEX. 
Læs bilag til Fehmarnbelt Forecast her

TENconnect2, Final Report
Trafik-analyse fra Tetraplan A/S,juni 2011, om forventet udvikling i vejtrafikken i Femern-korridoren. 
Læs rapporten her

Sammenhængen mellem økonomisk vækst og trafikvækst
Analyse fra CBS, oktober 2014, af sammenhængen mellem økonomisk vækst og trafikvækst – en undersøgelse af mulige ændringer i fremtiden. Læs analysen her

Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren
Tetraplans uvildige ekstratjek af trafikforventningerne på Femern fra november 2014 om den forventede trafikudvikling i Femern-korridoren på basis af EU’s officielle analysemodel Trans-Tools. Læs rapporten her

Forskere bakker Femern-analyser op
Trafik-forskerne Mogens Fosgerau, DTU, og professor Christian Wichmann Mathiessen, KU, vurderer, at Femern A/S har handlet korrekt i udarbejdelsen af trafikprognoserne for Femern-forbindelsen. Læs artiklen her

Effekter af hurtige togforbindelser
Transport Data Lab har i januar 2015 undersøgt effekter af hurtigere togforbindelser. Analysen konkluderer, at togtrafikken vil stige markant, når rejsetiden mellem Hamborg og København kommer under 3 timer. Læs analysen her

Økonomi

Ekstern kvalitetssikring af reserver og risikofordeling på Femern Bælt-forbindelsen
EY har i januar 2016 sammenlignet Femern A/S’ samlede risikoregister med fire andre internationale mega-projekter og 10 andre store projekter i Tyskland. Konklusionen er, at der er behov for reserver i anlægsbudgettet på 7,3 mia. kr. De indgår i anlægsbudgettet. Læs rapporten her

Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen inkl. danske landanlæg
Femern A/S fremlagde i februar 2016 en finansiel analyse af den samlede økonomi i projektet, herunder anlægsomkostninger, omkostninger til drift, vedligeholdelse og reinvesteringer, EU-støtte, trafikindtægter og renteudgifter. Analysen viser, at projektøkonomien er solid, og at lånene kan tilbagebetales på 36 år. Læs analysen her

Økonomien i Femern-projektet
Aktuel status for økonomien i Femern Bælt-projektet fra februar 2017. Status viser, at økonomien fortsat er robust og veldokumenteret. Læs notatet her

Fakta om effekter for Storebæltsforbindelsen og Femern Bælt-forbindelsen
Transportministeriet har i 2017 beregnet, at effekten af at sænke priserne på Storebæltforbindelsen med 25 procent er, at tilbagebetalingstiden på Femern-forbindelsen øges fra 33 år til 36 år. Læs notatet her

Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt
Analysevirksomheden Incentive har i 2015 beregnet den samfundsøkonomiske gevinst ved Femern-forbindelsen. Læs analysen her

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion
Professor Christian Wichmann Matthiessen har i april 2015 analyseret Femern-forbindelsen potentiale som vækst-dynamo i Østersøregionen. Læs analysen her

Femern Bælt-forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen
Grontmij har i januar 2013 udarbejdet en rapport om Femern Bælt-forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen. Læs rapporten her

Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet
Copenhagen Economics har i juni 2013 vurderet de direkte og indirekte beskæftigelseseffekter af Femern-forbindelsen. Projektet vil give en direkte beskæftigelse på 25.000 mandeår og en indirekte beskæftigelse på 30.000 mandeår. Læs notatet her

Lokale og regionale gevinster af en opgraderet jernbane til Femern Bælt-forbindelsen
Incentive har i marts 2017 undersøgt lokale og regionale gevinster af en opgraderet jernbane til Femern Bælt-forbindelsen. Rapporten konkluderer, at pendlertid forbedres, huspriser stiger, adgang til uddannelse og jobs bliver nemmere, flere vil flytte til og virksomheder får bedre vilkår. Læs rapporten her

Myndighedsgodkendelse

Tysk projektansøgning
Der er gennemført to fulde offentlige høringer af projektet i Tyskland. I den seneste kom der 12.600 høringssvar. Alle er besvaret individuelt i samarbejde med flere end 150 internationale og tyske eksperter. Projektansøgningen fylder 14.000 sider og dokumenterer forventet trafik, miljøforhold, sikkerhed og byggeteknik. Alt er sendt til myndighederne og er offentligt tilgængeligt.
Ansøgningsdokumenterne findes på: http://pfv.femern.de/

Dansk VVM-redegørelse
På dansk side har der været gennemført offentlig høring i forbindelse med vedtagelsen af anlægsloven. Til grund for loven lå blandt andet en meget omfattende VVM-redegørelse. Den gør rede for miljøpåvirkninger og konsekvenser af byggeriet.
VVM-redegørelsen findes på: http://vvmdokumentation.femern.dk/

Anlægslov for en fast forbindelse over Femern Bælt inklusive danske landanlæg.
Folketinget vedtog i april 2015 anlægsloven for femern-forbindelsen med et stort flertal. Læs anlægsloven herFemern A/S bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter, når du besøger hjemmesiden. Cookies bruges til at huske dine indstillinger, trafikmåling og til at vise målrettede annoncer til dig. Ved at klikke videre på hjemmesiden giver du samtykke til denne brug af cookies. Ønsker du ikke at acceptere brugen af cookies, er det nødvendigt at forlade hjemmesiden eller blokere cookies i din browser. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere her.

OK