Femern
Search

Kommentar til artikler om Femern-forbindelsen i Jyllands-Posten

02-03-18

Kommentar fra Femern A/S

Den 1/3-2018 bragte finans.dk artikler om Femern-forbindelsen. 

Femern A/S har følgende kommentarer til artiklen:

Femern Bælt-tunnelen er danmarkshistoriens største og mest velbelyste anlægsprojekt. En lang række eksterne eksperter har regnet på og efterprøvet de beregninger, der ligger til grund for projektet.


Når JP/Finans skriver, at der er usikkerhed om kontrakterne, er det ikke korrekt. 

I 2016 indgik Femern A/S betingede kontrakter med to store tunnel-konsortier, der skal bygge Femern-tunnelen. De betingede kontrakter forudsætter anlægsstart primo 2020. 

Men Femern A/S har naturligvis forberedt en række forskellige mekanismer i kontrakterne til at håndtere situationen, hvis der ikke er ønske om at sætte kontrakterne i gang inden da. Vi er i en god og tillidsfuld dialog med de store entreprenører om den overordnede planlægning.

Det er fortsat selskabets klare vurdering, at mekanismerne i de betingede kontrakter er fuldt tilstrækkelige til at kunne håndtere den tidsmæssige usikkerhed i den tyske godkendelsesproces. Der er tale om stærke kontrakter, som er blevet forberedt i tæt samarbejde med bl.a. Kammeradvokaten.

I forhold til EU-støtten har Femern-tunnelen fået tilsagn om 4,4 mia. kr. 

JP/Finans' påstand om at EU's transportkommissær, Violeta Bulc, har sat spørgsmålstegn ved, om der er penge nok i EU-kassen, handler ikke om de 4,4 mia. kr., men om hvor mange penge der samlet set stilles til rådighed for infrastrukturprojekter i fremtiden, når Storbritannien forlader EU.