Femern
Search

Differentierede takster på den kommende Femern-forbindelse

27-03-18

Rabatordninger på den kommende faste Femern-forbindelse vil kunne give 23 pct. flere brugere og forbedre den samlede økonomi

I trafikprognosen for Femern Bælt-forbindelsen benyttes af forsigtighedsgrunde en flad beregningsteknisk gennemsnitstakst for både personbiler og lastbiler. Den beregningsteknisk antagne gennemsnitlige personbilstakst på 494 kroner (2015-priser). Forudsætningerne er nærmere beskrevet i den finansielle analyse for Femern-projektet fra februar 2016.

Transportministeren og partierne bag Femern-projektet fastsætter de endelige takster for benyttelse af den faste forbindelse over Femern Bælt, samt træffer beslutning om indførelse af eventuelle kommercielle rabatprodukter. Taksterne forventes først fastsat kort før åbningen af forbindelsen.

Da trafikanterne har forskellige niveauer af prisfølsomhed, vil det kunne øge indtjeningen på forbindelsen og dermed nedsætte betalingstiden, hvis priserne differentieres efter trafikanternes betalingsevne og betalingsvillighed. Samtidig vil det kunne tilgodese trafikanternes efterspørgsel. Differentierede takster benyttes i dag i vid udstrækning på både Storebælts- og Øresundsforbindelsen.

Tyske trafikeksperter fra konsulenthuset Intraplan, har gennemført en række analyser af forskellige prisscenarier. Overordnet har de regnet på trafikanternes reaktion på prisændringer på korte ture, pendlere, forretningsrejsende og generelle prisstigninger. På baggrund af disse beregninger har Intraplan udarbejdet et eksempel på en differentieret takststruktur, der i højere grad vil tilgodese de enkelte trafikanters betalingsvillighed og -evne. Denne form for pristilpasning til trafikanternes behov vil kunne øge eller sænke trafikken for forskellige segmenter.

I det beregnede eksempel i den finansielle analyse fra 2016 vil en standardbillet koste 10 pct. mere end den i prognosen benyttede gennemsnitspris, mens der vil være rabatordninger for de brugere, der har korte rejser eller benytter forbindelsen hyppigt, jf. tabel 1 nedenfor. Der er tale om en forholdsvist simpel prisdifferentiering, hvis hovedformål er at vise den trafikale effekt af forholdsvis små justeringer af taksterne.


 Tabel 14.12.1: Differentieret takststruktur
 Rejseformål
Prisændring Ændring i trafikmængde 
 Pendler
 -75 pct.  +314 pct.
 Weekendpendler
 -25 pct.  +46 pct.
 Ferie
 +10 pct.  -7 pct.
 Korte ferier
 +10 pct.  -5 pct.
 Forretningsrejsende
 +10 pct.  -6 pct.
 Shopping
 -25 pct.  +30 pct.
 Besøg af venner og familie  +10 pct.  -7 pct.
 Andre dagsudflugter  -25 pct.  + 42 pct.
 Total  -16 pct.  +23 pct.
(vægtet gennemsnit)
Kilde: ”Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen, inkl. danske landanlæg”, februar 2016. 

Med en differentieret takststruktur som beskrevet ovenfor vil trafikken på den faste forbindelse blive markant forøget for især trafikanter med korte rejser som formål, idet disse rejsende er mere prisfølsomme. For de mindre prisfølsomme trafikanter vil ses et fald i trafikken, men uden at den samlede effekt på tilbagebetalingstiden bliver negativ.

Resultatet er, at man med en relativt simpel takstdifferentiering og en samlet set lavere gennemsnitstakst kan tiltrække ca. 23 pct. flere brugere til den faste forbindelse uden at påvirke forbindelsens økonomi negativt.

En beregning af effekterne på projektets finansielle økonomi ved en differentieret takststruktur som beskrevet ovenfor viser således, at tilbagebetalingstiden i et sådant scenarie vil kunne forkortes med 1 år.

Femern A/S bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter, når du besøger hjemmesiden. Cookies bruges til at huske dine indstillinger, trafikmåling og til at vise målrettede annoncer til dig. Ved at klikke videre på hjemmesiden giver du samtykke til denne brug af cookies. Ønsker du ikke at acceptere brugen af cookies, er det nødvendigt at forlade hjemmesiden eller blokere cookies i din browser. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere her.

OK