Femern
Search

Tysk godkendelse af Femern-tunnelen er klar til underskrift

28-12-18

Transportministeriet i Slesvig-Holsten har i dag meddelt, at myndighedsgodkendelsen af Femern Bælt-tunnelen er klar til underskrift.

Femern A/S har nu i henhold til tyske regler 14 dage til at gennemgå godkendelsen, inden den bliver underskrevet. I denne proces kan der alene ske mindre, redaktionelle ændringer.

”Jeg er meget glad for og stolt af, at vi i dag har nået denne afgørende milepæl for projektet. Det er resultatet af flere års samarbejde mellem de involverede parter i Danmark og Tyskland. Med godkendelsen følger, at der nu er enighed mellem de tyske myndigheder og Femern A/S om, hvordan tunnelen skal bygges”, siger Claus Dynesen, projektdirektør i Femern A/S.

Selve godkendelsen er et juridisk dokument på mere end 1.000 sider. Den er baseret på den 14.000 sider lange ansøgning, som Femern A/S og LBV Lübeck i samarbejde med tyske eksperter har udarbejdet. Ansøgningen har været gennem to store, offentlige høringsrunder i Tyskland, siden den blev indgivet første gang i efteråret 2013. Der er således tale om en meget robust og gennemarbejdet ansøgning, som tager højde for både lokale interesser samt tysk og EU lovgivning inden for blandt andet miljø og sikkerhed. 

”Myndighedsgodkendelsen fastlægger hvilke krav og vilkår, der skal opfyldes ikke mindst i forhold til miljøet, når Femern A/S skal bygge på tysk side. Vi vil nu analysere godkendelsen grundigt, og så vil vi i løbet af foråret forelægge scenarier for, hvordan vi helt konkret bringer projektet i mål”, siger Claus Dynesen. 

Den tyske myndighedsgodkendelse kan påklages ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. Det har Femern A/S forberedt sig grundigt på. En tysk retssag vil have betydning for, hvornår byggeriet for alvor kan begynde på tysk side. 


Hovedparten af Femernbyggeriet vil finde sted på dansk side ved Rødbyhavn, hvor den store fabrik og tilhørende arbejdshavn til fremstilling af de 70.000 tons tunge tunnelelementer skal ligge. 

Denne video viser hvordan Femern Bælt-tunnelen bliver bygget